Les

Tror arbeidslivet blir mer autoritært

Over halvparten av Parats medlemmer tror at arbeidslivet beveger seg i en mer autoritær retning, mens bare fjorten prosent tror fremtidens arbeidsliv blir mer demokratisk.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 19.11.2020 16:05

Det er ett av funnene i en undersøkelse om styring og ledelse, som ble gjennomført blant Parats medlemmer i september i år.

Eivind Falkum, fra Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Met, var til stede på hovedstyremøtet i Parat torsdag, og ga en foreløpig gjennomgang av noen av resultatene av undersøkelsen.

Stor tillit til de tillitsvalgte og fagforeningen
Over halvparten av de spurte mener at de tillitsvalgte sørger for å holde de ansatte informert om relevante prosesser i virksomhetene, og at de gjør en god jobb med å representere de ansattes interesser.

Medlemmene i Parat har også stor tro på at fagforeningen håndterer lønnsforhandlinger og saker om HMS for dem.

Våre medlemsblader
Video

Norwegian-markering ved Stortinget

Norwegian-markering ved Stortinget

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Politiet: Betinget glede for to pr tusen

Pilotaksjon mot Wizz Air

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo