Les

Tror arbeidslivet blir mer autoritært

Over halvparten av Parats medlemmer tror at arbeidslivet beveger seg i en mer autoritær retning, mens bare fjorten prosent tror fremtidens arbeidsliv blir mer demokratisk.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 19.11.2020 16:05

Det er ett av funnene i en undersøkelse om styring og ledelse, som ble gjennomført blant Parats medlemmer i september i år.

Eivind Falkum, fra Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Met, var til stede på hovedstyremøtet i Parat torsdag, og ga en foreløpig gjennomgang av noen av resultatene av undersøkelsen.

Stor tillit til de tillitsvalgte og fagforeningen
Over halvparten av de spurte mener at de tillitsvalgte sørger for å holde de ansatte informert om relevante prosesser i virksomhetene, og at de gjør en god jobb med å representere de ansattes interesser.

Medlemmene i Parat har også stor tro på at fagforeningen håndterer lønnsforhandlinger og saker om HMS for dem.

Våre medlemsblader
Video

Paratkonferansen 2020

Lønnsoppgjøret i staten: – Kjøpekraften skal sikres

Brudd i lønnsoppgjøret

Enklere pensjon for alle med innskuddspensjon

Lønnsoppgjøret er i gang

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten