Les

Tre flyskoler må stenge og studenter sendes hjem

Pilot Flight Academy er blant de få tilbudene for å utdanne seg til kommersiell trafikkflyger i Norge i dag. Skolen holder til på Sandefjord Lufthavn. Foto: Pilot
Leder for Pilotforbundet i Parat, Oddbjørn Holsether, reagerer kraftig på at hundrevis av studenter ikke får fullført utdanningen når Sandefjord Lufthavn Torp reduserer driften fra mandag 8. juni.
Av Knut-Erik Mikalsen Publisert dato 05.06.2020 15:00 redigert 05.06.2020 15:16
De tre flyskolene på Sandefjord Lufthavn Torp må trolig stenge og sende studentene hjem for andre gang i løpet av noen få måneder. Først ble de stengt i mars på grunn av korona-pandemien. Nå trues det av stenging igjen fordi det vil bli umulig å drive med praktisk flyinstruksjon på flyplassen.

Fra 8. juni reduser tårnet på Torp åpningstiden kraftig. Redusert trafikk som følge av korona-krisen har gjort at flyplassen ikke trenger tårntjeneste mer enn noen timer i døgnet. Dette reduserer også skolenes mulighet til å bruke flyplassen og tårnet i sin undervisning. 

Ansatte permitteres, og studenter mister utdanningstilbudet
Må skolene gå til det skritt å stenge betyr det at mellom 150 og 200 ansatte vil bli permittert, og over 500 studenter som utdanner seg til piloter på fly og helikopter, vil miste sitt undervisningstilbud.
– Dette er krise. Vi har forsøkt å påvirke de som vi har mulighet til å nå slik at åpningstiden i tårnet ikke blir redusert. Vi har også sendt hastebrev til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i et forsøk på å unngå å måtte stengte skolene igjen. Vi kan bare håpe at det ordner seg. Gjør det ikke det må vi bare stenge igjen, sier direktør for opplæring i flyskolen Pilot Flight Academy, Karl Morten Rosenlund, til Parat Luftfart.

I Pilotforbundet i Parat reagerer den nyvalgte lederen, Oddbjørn Holsether, kraftig på den situasjonen hundrevis av studenter nå uforskyldt settes i, og mener at også skolene må føle et ansvar:
– Pilotforbundet mener at flyskolene må sørge for at pilotstudentene får fullført utdanningen så snart som mulig. Mange er allerede kraftig på overtid og har pådratt seg ekstra kostander. Derfor er det viktig at ytterligere kostnader og forsinkelser unngås, sier Holsether.

Også NHO Luftfart har kastet seg inn i den truende krisesituasjonen, og bedt Samferdselsdepartementet ta grep for å redde driften av de tre skolene. Administrerende direktør Torbjørn Lothe legger ikke skjul på hvilket alvor en skolestenging vil kunne få:
–Til syvende og sist blir dette et spørsmål om man ønsker at det fortsatt skal være et godt tilbud om å utdanne seg til trafikkflyger i Norge eller ikke. Torp er landets største og viktigste flyplass for utdanning av piloter. De står nå overfor en akutt situasjon der de ikke vil kunne gjennomføre undervisningsflyvninger etter 8. juni, sier Lothe. Han ber departementet sørge for bedre rammevilkår for Torp, slik at tårntjenesten kan holdes åpent.

Samferdselsdepartementet vil ikke svare media
Samferdselsdepartementet har fått brevet fra Pilot Flight Academy, men vil ikke kommentere saken mer overfor Parat Luftfart:
– Vi har fått brev fra Torp flyplass og fra Pilot Flight Academy om saken, og også mottatt et spørsmål fra Stortinget. Vi har ikke besvart disse henvendelsene ennå, og vil gjøre det før vi kommenterer saken i media, skriver seniorrådgiver Tor Livius Midtbø i departementets kommunikasjonsavdeling i en epost til Parat Luftfart.

Torp kjøper flysikringstjenester av Avinor Flysikring. Som følge av at det stort sett bare er Widerøe og noen sporadiske flyvinger med Wizz Air igjen på flyplassen, har flyplassen bedt Avinor nedbemanne tårnet som har åtte ansatte. Dette vil skje fra mandag 8. juni, hvor tårnet vil være bemannet på morgenen og ettermiddag.

De tre flyskolene det dreier seg om er Pilot Flight Academy, CAE og helikopterskolen EHC. De har en omfattende opplæringsvirksomhet, og har rundt 500 flybevegelser, landinger og avganger, på en vanlig dag. Nå har de fått beskjed om at denne virksomheten blir redusert til fire i timen, det vil si under 30 flybevegelser per dag.
– Det er håpløst å skulle drive undervisning under slike forhold. Vi har full forståelse for at Torp ønsker å redusere åpningstiden når det kommersielle grunnlaget ikke er til stede. Men våre tre skoler blir urimelig hardt rammet, og det føles ekstra tungt når vi nettopp har kommet i gang etter korona-stengingen. Vi har allerede mistet to undervisningsmåneder, sier Rosenlund.

Skolene sier de har fått et tilbud om å dekke de nødvendige timene i tårnet selv, men at dette vil bli et millionbeløp. I dag betaler de rundt 100 000 kroner for denne tjenesten.

Avinor kutter kostnader
Hos Avinor Flysikring sier leder for strategi og samfunnskontakt, Erik Lødding, at det er Sandefjord Lufthavn (SLH) som er deres oppdragsgiver og den som er ansvarlig for å definere kapasitet og åpningstid på sin lufthavn.
– Vi forholder oss til deres bestilling. I dette tilfellet har Sandefjord Lufthavn besluttet å redusere åpningstiden for lufthavnen og bedt Avinor Flysikring om en reduksjon i prisene på våre tjenester, sier Lødding.

Han beklager at det flyskolene og det private flymiljøet rammes hardt. 
– Dette er beklagelig, men en konsekvens av den situasjonen samfunnet og luftfartsbransjen er i. Vi har i dialog med Sandefjord Lufthavn og nevnte miljøer, vurdert om det finnes andre løsninger som ivaretar behovet til den ikke-kommersielle aktiviteten på Torp. Dessverre har vi ikke lyktes i å finne en løsning på problemet. Avinor Flysikring er et statlig aksjeselskap som er underlagt krav om kostnadsdekning på våre tjenester. Vi kan ikke drive med underskudd. Når inntektene våre nå reduseres kraftig, er vi pålagt å redusere kostnadene tilsvarende, sier han.


Våre medlemsblader
Video

Streikemerkering Jernabenetorget 16.10.20

Lederkonferanse: Tre inspirerende foredrag

Parat-ansatte på hjemmekontor

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo