Les

Trapper opp sykehusstreiken

Parats tillitsvalgte i staten støtter de streikendes krav. Foto: Trygve Bergsland

YS Spekter tar ut ytterligere 51 medlemmer i streik fra 11. juni.  Etter opptrappingen vil total 240 YS medlemmer være i streik med krav om pensjon fra første krone.

Av Lill Jacqueline Fischer 20.09.2019 9:00

Fra tirsdag 11. juni tar Delta ut 12 medlemmer ved Sørlandet sykehus, 14 medlemmer ved Helse Bergen HF og 15 ved Sykehuset Østfold i den pågående streiken. Dermed er 221 Delta-medlemmer i streik ved fire sykehus. I tillegg tar Parat ut 10 medlemmer ved Sørlandet sykehus avd Arendal og har dermed 19  medlemmer i streik ved to sykehus.
- Dette er vår første opptrapping av streiken, og vi vil fortløpende vurdere ytterligere opptrapping. Kampviljen for rettferdig pensjon er stor, sier leder av YS Spekter og forbundsleder i Delta Lizzie Ruud Thorkildsen.

Rammer ikke liv og helse
Streiken rammer blant annet timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, vedlikehold av medisin-teknisk utstyr, renhold, pasient- og varetransport på de berørte sykehusene. Delta og Parat har lagt ned et betydelig arbeid for å sikre at uttaket ikke rammer liv og helse for pasienter i sykehusene som er rammet av streiken.
- Vi reagerer kraftig på at arbeidsgiverorganisasjonen Spekter tydelig har varslet at de ikke vil benytte seg av muligheten til å søke om dispensasjon for arbeidstakere de mener ikke bør streike, sier Delta-lederen.

Delta og Parat har ikke mottatt noen slike søknader siden streiken startet onsdag 29. mai.
- Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at streiken ikke setter liv og helse i fare, og det kan de gjøre ved å søke dispensasjon, understreker hun.

Massiv støtte
Streiken får massiv støtte fra andre yrkesgrupper i sykehusene. Både Sykepleierforbundet, Akademikerne Helse som også omfatter Legeforeningen, Ergoterapeutene, LO og YS har gått ut med støtteerklæringer.
- Det varmer at så mange yrkesgrupper i sykehusene støtter vår kamp for rettferdig pensjon, sier Deltas leder.
- Dagens 20 prosentregel er diskriminerende. Fra 2020 teller alle yrkesaktive år og all inntekt med pensjonsopptjening. Det vil derfor slå enda hardere ut at ansatte i små stillinger ikke skal få mulighet til å tjene opp pensjon. Pensjon er utsatt lønn, understreker Lizzie Ruud Thorkildsen.

Pensjon fra første krone
Meklingen i sykehusoppgjøret endte i brudd ved midnatt tirsdag 28. mai. 181 Delta-medlemmer ved fire sykehus gikk ut i streik dagen etter.
YS-forbundene Delta og Parat streiker for pensjon fra første krone, også for ansatte i stillinger under 20 prosent. Deltidsansatte i sykehus med under 20 prosent stilling blir ikke meldt inn i pensjonsordningen. Det betyr at de verken får opptjent alderspensjon eller er dekket av uførepensjon eller etterlattedekning ved død. I kommunesektoren har alle ansatte vært sikret pensjonsopptjening fra første krone helt siden 2013. YS krever en tilsvarende ordning i sykehusene for å sikre likestilling og likebehandling av de ansatte.
- Dagens ordning rammer i hovedsak kvinner, lavtlønte og unge arbeidstakere, og er dermed både diskriminerende og urettferdig, sier Lizzie Ruud Thorkildsen.

Kontaktpersoner:
Leder i Delta og YS Spekter: Lizzie Ruud Thorkildsen, mob. 996 27 248
Pressekontakter i Delta: Karl Haakon Sævold, mob. 901 88 258, karl.haakon.saevold@delta.no
Anne-Lise Mørch von der Fehr, mob. 992 18 302, fehr@delta.no
Pressekontakt i Parat: Trygve Bergsland, mob. 905 85 639, trygve.bergsland@parat.com

Streikeledere ved sykehusene:
Helse Bergen HF: Robert B. Skaar, mob. 95287193, rots@helse-bergen.no
Sørlandet Sykehus HF: Finn Otto Fjellestad, mob. 90910256, finn.otto.fjellestad@sshf.no
Sykehuset Østfold HF: Tone Lie Nilsen, mob. 41252525, tone.lie.nilsen@so-hf.no
St. Olavs Hospital HF: Gunnar Søberg, mob. 93244457, gunnar.soberg@stolav.no 

 

Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo