Les

Toppmøte om inkludering

Nikolai Astrup, Torbjørn Røe Isaksen, Erna Solberg og Abid Raja. Foto: Vetle Daler
Hvordan skape et arbeidsliv med plass for alle? Regjeringens «inkluderingsdugnad» er et forsøk på dette, og mandag var det «Toppmøte om inkludering» i Oslo.
Av Vetle Daler Publisert dato 03.02.2020 21:50 redigert 03.02.2020 22:19
Hvis vi ikke gir folk sjansen til å jobbe, sløser vi med menneskelige ressurser, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Han hadde invitert til «Toppmøte om inkludering» i Oslo mandag ettermiddag, hvor også statsminister Erna Solberg, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og kultur- og likestillingsminister Abid Raja var til stede. Det samme var helsedirektør Bjørn Guldvog og NAV-direktør Sigrun Vågeng.

Muligheter for alle
Noe av det viktigste for meg som statsminister er å skape et samfunn med muligheter for alle. Et samfunn hvor vi opplever å bli sett for den vi er, ikke for den sykdommen eller funksjonshemmingen vi har. Et samfunn der ingen skal bli stående utenfor. Derfor er arbeidet med å inkludere flere i arbeidslivet viktig for meg, sa Erna Solberg i si innledning. 

Det er dessverre slik at personer som har hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne kan oppleve å søke jobb etter jobb, uten å lykkes. Det kan være mange grunner til det. Det kan handle om usikkerhet, manglende kunnskap og lite erfaring. Men det kan også skyldes fordommer, manglende vilje til tilrettelegging eller diskriminering. I inkluderingsdugnaden er det viktig å se arbeid, helse og kompetansefeltet mer i sammenheng, sa Erna Solberg. 

Utlysning av stillinger
Hun slo fast at regjeringen har satt et mål om at fem prosent av nyansatte i staten skal være i inkluderingsdugnadens målgrupper. Statsministeren tok også til orde for en diskusjon om utlysing av ledige stillinger. 
Mange jobber blir aldri utlyst. Det kan forsterke de sosiale problemene. De som ikke har et kontaktnett opplever å ikke trenge gjennom i arbeidsmarkedet. Vi bør diskutere om vi er for dårlig til å utlyse ledige stillinger, sa hun.

Demokratisk utfordring
Også nyutnevnt kultur- og likestillingsminister Abid Raja var på scenen under toppmøtet. Han sier det er et privilegium å være statsråd med koordineringsansvar for politikk for personer med nedsatt funksjonsevne.
Da jeg var yngre, var jeg konservativ muslim. Etter hvert åpnet mine øyne seg for andre verdier, verdier jeg ikke ble født med men som jeg i dag brenner for: Ytringsfrihet, likestilling, demokrati og mangfold, sa Raja. 
Halvparten at de med funksjonsnedsettelse er uten jobb. Her går samfunnet glipp av store ressurser. Det er en demokratisk utfordring når grupper blir stående utenfor. Alle mennesker er like mye verdt. Jeg vet selv hva det vil si å være annerledes, sa Raja.

Muligheter og ressurser
Hans-Erik Skjæggerud, første nestleder i YS, var blant paneldeltakerne under toppmøtet. Han sier ubevisst diskriminering er en av de store utfordringene.
Derfor er holdningsskapende arbeid viktig. Vi jobber daglig på arbeidsplassene for å inkludere folk. Vi må synliggjøre overfor medlemmer, tillitsvalgte og arbeidsgiverne at det finnes mange muligheter og ressurser som er tilgjengelige for oss når vi trenger hjelp til dette. Det er masse ordninger som arbeidsgivere og tillitsvalgte ikke vet om, sier Hans Erik Skjæggerud til Parat24.


Fakta: Dette er «Inkluderingsdugnaden»


Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb.

Inkluderingsdugnaden har tre innsatsområder: redusert risiko ved å ansette, arbeid og psykisk helse og bedre muligheter til opplæring.

Mer om inkluderingsdugnaden her

Veileder som NAV laget sammen med partene i arbeidslivet i 2018: Hvordan tilby jobb til en person som trenger tilrettelegging
 
Våre medlemsblader
Video

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

Velkommen til Luftfarts­konferansen 2020

Gunvald er årets farmasi-medlem

FHI: Koronavaksine er kommunenes ansvar

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo