Les

Tolvmåneders­regelen i innskudds­pensjonsordningen opphevet

Regler som innfører digitalt førstevalg og som opphever den såkalte tolvmånedersregelen i innskuddspensjonsordninger, ble fredag besluttet innført. 
Av NTB Publisert dato 16.10.2020 15:50 redigert 16.10.2020 18:29

Innføringen innebærer at pensjonsleverandører og bedrifter kan sende informasjon til arbeidstakerne elektronisk. 

Som en del av arbeidet vil Finansdepartementet fastsette en hjemmel for pensjonsleverandørene til å innhente kontaktinformasjon om arbeidstakerne fra arbeidsgiver, slik at de kan sende informasjon vedrørende egen pensjonskonto digitalt til arbeidstakerne. 

I dag er regelen at arbeidstaker må ha vært ansatt i minst tolv måneder for å ha krav på å få med seg sin opptjente pensjonskapital. 

Før egen pensjonskonto kan innføres, må både tekniske løsninger og utfyllende forskrifter til loven være på plass. Det arbeides fortsatt med dette med mål om ikrafttredelse fra nyttår. 

Det er imidlertid ikke endelig besluttet om reglene om egen pensjonskonto vil tre i kraft fra 1. januar 2021. 

Våre medlemsblader
Video

Streikemerkering Jernabenetorget 16.10.20

Lederkonferanse: Tre inspirerende foredrag

Parat-ansatte på hjemmekontor

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo