Les

Tolvmåneders­regelen i innskudds­pensjonsordningen opphevet

Regler som innfører digitalt førstevalg og som opphever den såkalte tolvmånedersregelen i innskuddspensjonsordninger, ble fredag besluttet innført. 
Av NTB Publisert dato 16.10.2020 15:50 redigert 16.10.2020 18:29

Innføringen innebærer at pensjonsleverandører og bedrifter kan sende informasjon til arbeidstakerne elektronisk. 

Som en del av arbeidet vil Finansdepartementet fastsette en hjemmel for pensjonsleverandørene til å innhente kontaktinformasjon om arbeidstakerne fra arbeidsgiver, slik at de kan sende informasjon vedrørende egen pensjonskonto digitalt til arbeidstakerne. 

I dag er regelen at arbeidstaker må ha vært ansatt i minst tolv måneder for å ha krav på å få med seg sin opptjente pensjonskapital. 

Før egen pensjonskonto kan innføres, må både tekniske løsninger og utfyllende forskrifter til loven være på plass. Det arbeides fortsatt med dette med mål om ikrafttredelse fra nyttår. 

Det er imidlertid ikke endelig besluttet om reglene om egen pensjonskonto vil tre i kraft fra 1. januar 2021. 

Våre medlemsblader
Video

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

Nyvalgt lederduo i Parat

Følg Paratkonferansen live!

Høring om statsbudsjettet i Justiskomiteen

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten