Les

Tok opp luftfart på ITUC-kongressen

Erik Kollerud på talerstolen i København. Foto: Vetle Daler
YS-leder Erik Kollerud talte om «kappløpet mot bunnen» i luftfartsindustrien på fagbevegelsens verdenskongress torsdag.
Av Vetle Daler 06.12.2018 15:28
Et av temaene under kongressen i København, hvor over 1 000 fagforeningsfolk er samlet denne uka, er reguleringen av økonomisk makt. Med dette som utgangspunkt, tok YS-lederen opp utfordringene i luftfartsindustrien.

– Saken handler om at et økende antall internasjonale flyselskaper tar i bruk kreative forretningsmodeller for å slippe å holdes ansvarlig for sine ansatte og som bidrar til å eliminere fagforeningenes innflytelse, sa YS-lederen og viste blant annet til høyesterettsaken om reell arbeidsgiver i Norwegian. Det er Parat som fører saken på vegne av medlemmer i flyselskapet, og dommen er ventet om få dager.

– Flyselskapene bruker selskapsretten som verktøy for å bygge barrierer mellom grupper av ansatte, mellom arbeidstakere og ledelse, mellom de ansattes organisasjoner og rommene der beslutningene tas. Målet er å undergrave forhandlingsretten og innflytelsen vi har kjempet frem i mer enn hundre år. Det er en global konkurranse om dårligere arbeidsforhold, og et kappløp der vinneren er den som når bunnen først, sa Kollerud på talerstolen i København.

Han utdyper:
– Luftfarten er et eksempel på en bransje hvor arbeidsgivere er kreative i organiseringen av selskapene, hvor målet er å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret og pulverisere fagforeningenes makt, sier Erik Kollerud til Parat24.

– Vi ser dette i luftfarten, men vi ser også lignende tendenser i andre bransjer. Dette er en global trend, og flere av delegatene har vært innom samme tema under kongressen her i København. De ansatte – humankapitalen – er en verdi som arbeidsgiverne er helt avhengige av. Når vi samler oss globalt, og stiller felles krav til hvordan arbeidslivet skal reguleres, har vi en enorm makt. Derfor er dette en viktig arena for disse spørsmålene, sier Kollerud. 

Les også: Verdens fagbevegelse samlet i København

YS-lederens innlegg i sin helhet:

«Kjære kolleger! La meg begynne med å gratulere Sharan Burrow med valget. Jeg vil takke våre kolleger fra Danmark for gjennomføringen av denne flotte kongressen.

Jeg vil nå rette oppmerksomheten mot et verdensomspennende problem – i den globale luftfartsindustrien, som er i en negativ utvikling. Det går rett til kjernen av et av kongressens temaer; nemlig reguleringen av økonomisk makt.

Saken handler om at et økende antall internasjonale flyselskaper tar i bruk kreative forretningsmodeller for å slippe å holdes ansvarlig for sine ansatte og som bidrar til å eliminere fagforeningenes innflytelse.

Flyselskapene bruker selskapsretten som verktøy for å bygge barrierer mellom grupper av ansatte. Barrierer mellom arbeidstakere og ledelse. Barrierer mellom de ansattes organisasjoner og rommene der beslutningene tas. Målet er å undergrave forhandlingsretten og innflytelsen vi har kjempet frem i mer enn hundre år.

Denne negative utviklingen i forholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere kommer som et resultat av en intensivert konkurranse der det ikke tas sosiale hensyn. Økende bruk av løsere ansettelsesformer sprer seg for tiden i den globale luftfarten. Det er en global konkurranse om dårligere arbeidsforhold, og et kappløp der vinneren er den som når bunnen først. 

I mange tiår har norske fagforeninger tatt ansvar. Vi har bidratt til utvikling av konkurransedyktige og bærekraftige arbeidsplasser. Men selv i Norge ser vi flere og flere arbeidsgivere som skifter fra samarbeidsmodellen de nordiske landene er kjent for, til modeller der de maksimerer profitt ved å unngå det ansvaret de har for sine ansatte. 

I disse dager venter YS på en kjennelse fra norsk høyesterett. Her håper vi på en dom som tydelig slår fast at flyselskapenes praksis er ulovlig. I denne saken står alle norske ITUC-medlemmene skulder ved skulder for å forsvare alle arbeidstakeres rett til å ha en tydelig og reell arbeidsgiver. Jeg vil takke for all støtte og solidaritet vi har mottatt fra kolleger både nasjonalt og internasjonalt i denne viktige og prinsipielle saken!

Gode kolleger – spillereglene er i endring, men ikke til arbeidernes fordel. Vi må huske at vi representerer den største verdien i verden – nemlig humankapitalen – og det gir oss makt når vi står sammen.  La oss gjøre denne kongressen til et vendepunkt der vi sier hit, men ikke lenger- Et vendepunkt der vi snur trenden. La oss trekke grensen her i København, og sammen styrke kampen for et anstendig arbeidsliv for alle arbeidere rundt om i verden».
Våre medlemsblader
Video

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com