Les

Tøft arbeidsmarked i reiseliv og transport

Det er 51 søkere til hver ledige stilling innen reiseliv og transport Foto: iStock
Det er 51 arbeidssøkere på hver ledige stilling innen reiseliv og transport. Mens det for sykepleiere er flere ledige stillinger enn det er søkere.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 20.01.2021 12:05 redigert 20.01.2021 13:02

– Da ledigheten var på det høyeste i april 2020, var det 20 arbeidssøkere per ledig stilling i Norge. Selv om dette er klart redusert, er forholdstallet fremdeles svært høyt. Arbeidsmarkedet kan beskrives som summen av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft, og akkurat nå er det særlig tilbudssiden som er ekstremt høy, sier statistikksjef Ulf Andersen i NAV til NAVs nettmagasin Memu.

I snitt var det i desember ni arbeidssøkere per ledige stilling. Det er nesten fire ganger så høyt som i januar og februar i fjor, før koronakrisen slo inn.
Likevel viser tall fra NAV at ledigheten er skjevt fordelt. I yrker innen helse, pleie og omsorg er det 1,9 arbeidssøkere per ledige stilling. For enkelte yrker, blant annet sykepleiere, er det langt flere ledige stillinger enn det er arbeidssøkere.

Innen reiseliv og transport og transport er situasjonen motsatt. Der er det hele 51 søkere per ledige stilling.
– Blant arbeidssøkere med yrker innen reiseliv og transport, serviceyrker, ledere, og butikk- og salgsarbeid er det nå svært mange arbeidssøkere for hver ledig stilling. Dette er de yrkesgruppene som har vært, og fortsatt er, mest påvirket av koronapandemien. Her vil konkurransen om de ledige stillingene være svært høy, sier Ulf Andersen.

 
Våre medlemsblader
Video

Flytrafikken øker på Gardermoen

Lærer å støtte kollegaer som sliter

Lederkonferansen 2021 - dag to

Lederkonferansen 2021

Bli med "På innsiden av luftfarten"

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten