Les

Tips-saken ankes til Høyesterett av arbeidsgiver

Foto: Getty Images
Hotellansatte vant i april frem i lagmannsretten for sine rettigheter til å beholde all tips, uten at arbeidsgiver skal kunne trekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader. Nå anker arbeidsgiverne i Hotel Bristol og Oslo Plaza saken til Høyesterett.
Av Helene Husebø Publisert dato 06.05.2022 12:55 redigert 06.05.2022 14:13

Parat gikk til sak for sine medlemmer på Oslo Plaza Hotel. Det samme gjorde Fellesforbundet for sine medlemmer på Hotel Bristol.

Spørsmålet som ble avgjort i lagmannsretten var om arbeidsgiverne hadde rett til å trekke de ansatte i tips for å dekke papirarbeidet som kreves for å rapportere dette inn som skattepliktig inntekt.
– Retten kom frem til at hotellene ikke har rett til å foreta trekk i tips tilknyttet arbeidsgiveravgift og administrative kostnader. Ifølge dommen kan ikke hotellene beholde disse pengene i kraft av den såkalte styringsretten. Blir dommen stående vil den få stor betydning for alle ansatte i hotell- og restaurantbransjen, sa Parat-advokat Grete Dieserud etter seieren i lagmannsretten.

Advokat i Parat, Sigurd Øyvind Kambestad, vil føre saken for Parats medlemmer dersom Høyesterett velger å oppta anken.
– Vi mener lagmannsrettens dom er riktig, og mener de ansatte har krav på å beholde den tipsen de mottar. Lagmannsretten har lagt til grunn at tips er noe gjestene gir til de ansatte som en ekstra belønning og som skal gå utenom den vanlige lønnen. Da dette er en såpass prinsipiell sak er vi likevel ikke overrasket over at arbeidsgiver anker, sier Kambestad.

Det er arbeidsgiverne Oslo Plaza Hotel og Bristol Hotel som anker dommen til Høyesterett. Grunnlaget for anken er ifølge arbeidsgiverne lagmannsrettens rettsanvendelse og bevisbedømmelse. I tillegg vektlegger arbeidsgiverne betydningen av tipsreformen i 2019.
– De ankende parters trekk i tips for kostnader til arbeidsgiveravgift og administrering er rettmessig. Trekkene er utført i henhold til lovgivers vilje, har rettslig forankring og ligger innenfor de ankende parters styringsrett, står det å lese i anken. En eventuell behandling i Høyesterett vil for arbeidsgiverne bli ført av advokat Jan Fougner med NHO Reiseliv som partshjelp.

Våre medlemsblader
Video

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

Vaktskifte i NPL

Lyden av beredskap

Fagbevegelsens solidaritetsmarkering for Ukraina

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo