Les

Tillit som vår viktigste ressurs

Direktør i NHO, Ole Erik Almlid, under NHO sin årskonferanse 2019

Mens handel bygger velferden, trekkes tillit frem som vårt viktigste konkurransefortrinn på NHO sin årskonferanse. Direktør i NHO, Ole Erik Almlid, sier det er tillit som gjør at arbeidsfolk tar gode beslutninger på egenhånd, og sparer tid og dyrt byråkrati.

Av Arve Sigmundstad 09.01.2019 13:54

Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, sier det er mange faktorer som ligger bak vår felles velstandsreise.
– Norge har hatt rikelig med naturressurser. Vi har latt markedet virke. Vi har sett, og tatt, de mulighetene som har bydd ser for å produsere og selge noe, sier han.

Dørum sier vi har gode velferdsordninger som har bidratt til høy verdi på våre hoder og hender.
– Samtidig har vi har stolt på hverandre og samarbeidet godt, både lokalt og nasjonalt. Men kanskje har det viktigste vært at vi gjennom århundrer har valgt, eller snarere vært tvunget til, å være en åpen økonomi, sier han.

Budskapet fra NHO er at handel frikobler produksjon og forbruk. På denne måten kan vi bort det vi har mye av, mot det som er for dyrt eller umulig å lage selv.
– Hvis vi skal fortsette å høste gevinstene av handel og tilhørende omstilling, er det avgjørende at vi fortsatt evner å løfte i flokk, sier Dørum.

Direktøren i NHO, Ole Erik Almlid, sier vi stoler på hverandre i Norge, og det er et av våre viktigste konkurransefortrinn.
–  Å sørge for at vi fortsatt har et godt samfunn om 10-20-50 år, handler om å en god forvaltning av de naturgitte og menneskelige ressursene vi har. Men det handler også om å forvalte en annen ressurs, kanskje vår viktigste, nemlig tillit. Tillit er ressursen som gjør at vi får mer ut av de andre ressursene, sier han.

Almlid sier at når vi stoler på hverandre, blir alle relasjoner, situasjoner og transaksjoner enklere, billigere og mer effektive.
– I samfunn med tillit mellom folk, er det lettere å skape gode offentlig institusjoner, bærekraftige velferdsordninger, og varige samarbeidsmodeller i arbeidslivet, som igjen avler mer tillit. Slik blir tillit selvforsterkende, sier han.

NHO direktøren sier at selv om dagens åpne grenser gir mer verdiskaping, er det ingen garanti for god og rettferdig fordeling.
– Dagens åpne grenser skaper friere konkurranse, men gjør også at bedrifter og arbeidsfolk fortviler, når de blir utkonkurrert av aktører som ikke følger norsk lov, sier han.

Almlid sier at åpne grenser gjør at det er lettere å finne riktig mann og kvinne til jobben, uavhengig av hvor de kommer fra.
­– Men det blir også tøffere konkurranse om jobbene – og flere kan kjenne på uro og usikkerhet. Dette er høyst reelle bekymringer, som også arbeidsgiverne tar på alvor. Heller ikke vi ønsker et kaldere, hardere og mer kynisk arbeidsliv. Heller ikke vi ønsker at den verdifulle tilliten i samfunnet går tapt, sier han.

NHO direktøren sier at det norske arbeidslivet, med tillit, samarbeid og effektivitet, oppleves som et konkurransefortrinn, også av kinesiske eiere.
– Selvsagt skal vi ta tak i de utfordringene åpenheten fører med seg, men vi skal også ta tak i mulighetene. Og det må vi gjøre gjennom trepartssamarbeidet, sier han.

Våre medlemsblader
Video

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo