Les

Tillit og trygghet gir arbeidsglede

Kommentar
KOMMENTAR: «Arbeidsglede er et samlebegrep om en rekke positive faktorer knyttet til arbeidsforholdet», er Arbeidsforskningsinstituttets definisjon av arbeidsglede. Det er ikke mye schwung over den definisjonen, men la oss håpe at når vår flaggsak «Arbeidsglede» er på hell, har Parat vekket så mye oppmerksomhet om arbeidsglede, at en ny definisjon er skapt.
Av Unn Kristin Olsen Publisert dato 07.03.2022 14:10 redigert 08.03.2022 10:32

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens holdninger.

Humor og lekenhet i arbeidslivet er ikke bare for moro skyld. Arbeidsglede skaper ikke bare jobbengasjement, men også høyere energinivå, mer entusiasme, økt konsentrasjonsevne, lavere sykefravær, lavere turnover og mer effektivitet.


Effekten vi ønsker flaggsaken skal ha eller skape, er relasjoner preget av tillit og trygghet som igjen åpner for mer deling, spørsmål og latter. Altså mer arbeidsglede.

Vi mener det må på plass tre grunnleggende sosiale plikter for å oppnå arbeidsglede: plikten til å gi, ta imot og gi tilbake.

Vårens vakreste eventyr er for mange av oss tarifforhandlinger. I år er det hovedoppgjør i de fleste av våre tariffområder. Det innebærer at det kan forhandles om både lønn og alle andre bestemmelser og vilkår i tariffavtalene.

Tradisjonen tro er det frontfaget som forhandler først. Dette betyr at partene i konkurranseutsatt industri starter for å sikre konkurranseevnen i industrien. Parat har respekt for frontfagsmodellen, og vi har respekt for trepartssamarbeidet. Slik har vi bygget velferdsstaten, det skal vi fortsette med.

Gjennom frontfaget legger vi normen for de andre tariffoppgjørene, men ikke alltid taket. Unntak kan, og skal, skje. Det kan være gode grunner til at enkelte grupper faktisk skal overskride den rammen som frontfaget setter.

Den norske modellen forplikter, og en av våre fremste oppgaver er å sikre at våre medlemmer får sin rettmessige andel av verdiene som skapes – og at vi klarer å opprettholde en god balanse mellom arbeid og kapital. Akkurat som gevinsten skal fordeles rettferdig når det går godt, skal byrdene deles når det butter imot. Dette er det modellen vår er tuftet på, og som har bidratt til å gi oss det samfunnet vi kjenner, med små forskjeller, høy tillit og stor omstillingsevne.


Det er ingen tvil om at vi står fremfor noen krevende oppgjør i alle sektorer. Vi vil kreve at våre medlemmer får en del av den verdiskapningen som skjer i de ulike virksomhetene og bedriftene.

«Jeg tror på menneskenes godhet, som jeg tror på våren når jeg ser gåsungene blomstre.»
- Phil Bosmans
Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo