Les

Tillit og beredskap tema på YS stat-konferanse

Unn Kristin Olsen, Jens B. Jahren og Karin Tanderø Schaug,
Tirsdag startet konferansen for ansatte tilhørende YS stat. Den nyvalgte lederen for sektoren, Jens B. Jahren, åpnet sitt innlegg med å takke for den solide innsatsen lagt ned av sin forgjenger Pål Arnesen, og alle tillitsvalgte i statlig sektor. Jahren var samtidig tydelig på at det er en urolig tid i norsk økonomi. 
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 17.01.2023 13:40 redigert 17.01.2023 14:17

Tema for konferansen som går over to dager er «Tillit og beredskap». YS stat-leder, Jens B. Jahren, understrekte i sitt innlegg at det er en utfordring for statlig sektor å bevare kompetansen som er bygget opp over tid, når konkurransen om høyt kvalifisert arbeidskraft er stor.

– Dette er noe vi tar på alvor, og vi skal jobbe for å sikre kompetanse i statlig sektor, sa Jahren i sitt innlegg. 

Jahren la vekt på at et sterkt trepartssamarbeid er en del av løsningen for å sikre at norsk økonomi og arbeidstakere kan komme seg gjennom en urolig tid med større usikkerhet enn det mange er vant til. 

– Usikkerheten har blitt større. Det er stort press på energi, og på hele økonomien. Et solid partssamarbeid er en av de trygge havnene, sa Jahren. 

Samtidig har det blitt vanskeligere å rekruttere tillitsvalgte. Det fremgår også av undersøkelsen YS Arbeidslivsbarometer. Jahren omtalte tillitsvalgte som gullet i statens hovedavtale. 

– Vi klarte å reforhandle hovedavtale i staten. Tillitsvalgte er gullet i denne avtalen. Vi må finne måter å sikre oss gode tillitsvalgte på, og se på hvilke utfordringer på arbeidsplassen som gjør at det er færre som ønsker seg til vervene, sa Jahren. 

YS-leder, Hans-Erik Skjæggerud, åpnet sitt innlegg med å gratulere den nyvalgte lederen for YS stat, og nestledere Unn-Kristin Olsen (Parat) og Karin Tanderø Schaug (Norsk Tollerforbund). 

Skjæggerud sa at det til tross for noen mørke skyer i horisonten, var gode muligheter for det organiserte arbeidslivet til å påvirke situasjonen i positiv retning. 

– Vi står alltid i en omstilling. Nå ser vi mer uforutsigbarhet enn vi er vant med. Fra pandemi til krig og dyrtid er en uvanlig situasjon. Samarbeid er nå det viktigste, og vi må fortsette å arbeide politisk for å ivareta målet vårt om et sterkt og reelt partssamarbeid, sa Skjæggerud. 

 
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup