Les

Tid for regionkonferanser

Nå blir det igjen samling for tillitsvalgte i region nord. Foto: Siren Somby, Parat
Tirsdag og onsdag denne uken samles om lag 75 Parat- tillitsvalgte i Tromsø til regionkonferanse og kinobesøk. De neste ukene vil det bli avholdt regionkonferanser i alle regioner.  
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 11.09.2023 18:00 redigert 12.09.2023 10:49
Det er regionutvalget, sammen med de ansatte i region nord som er vertskap for konferansen, som i år er viet rollen som tillitsvalgt, som også er årets flaggsak.

Det blir innlegg om tillitsvalgtsrollen både bra arbeidsgiver og fra de tillitsvalgtes side. Parats leder, Unn Kristin Olsen og nestleder Anneli Nyberg, vil snakke om tillitvalgtsrollen som karrierevei.
Ingunn Elvekrok, professor i organisering, ledelse og innovasjon kommer og vil snakke om det å være tillitsvalgt i et stadig tøffere arbeidsliv. Hun har selv erfaring som tillitsvalgt fra Forskerforbundet. 

Vi samles i Fokus Kino

Etter konferansen er konferansedeltakerne og medlemmer i region nord samles vi i Fokus Kino for å se filmen om en av de viktigste arbeidskampene i norsk industrihistorie.

Regionmøte

Onsdag er det tid for regionmøte, her skal det velges valgkomite i region Nord. De skal forberede valgene på nytt RU. Dette valget skjer neste år.

Arbeidslivs- og samfunnspolitisk program

Arbeidet med nytt arbeidslivs- og samfunnspolitisk dokument, som skal vedtas på Landsmøtet neste år, er i full gang. Parats leder, Unn Kristin Olsen, fagsjef samfunns- og myndighetskontakt, Arve Sigmundstad, vil orientere om arbeidet. Det er satt av god tid til diskusjon, slik at de tillitsvalgte kan gi innspill til det videre arbeidet med dokumentet.

Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo