Les

Teknisk beregningsutvalg anslår prisvekst på 4,8 prosent

Leder for Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), Geir Axelsen, legger frem årets første foreløpige rapport. Foto: Parat.
Mandag la leder for Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjøret (TBU), Geir Axelsen frem den foreløpige rapporten for 2023 som danner grunnlag for årets lønnsoppgjør.
Av Marianne Baksjøberg Publisert dato 20.02.2023 14:30 redigert 20.02.2023 18:43

For de største forhandlingsområdene samlet har utvalget foreløpig beregnet årslønnsveksten fra 2021 til 2022 til 4,1 prosent.

Årslønnsveksten fra 2021 til 2022 i industrien samlet i NHO-området er foreløpig beregnet til 4,0 prosent. For statsansatte er veksten beregnet til 4,4 prosent, mens den for kommuneansatte er anslått til 3,7 prosent.

Inflasjonsvekst på 4,8 prosent i 2023

Både pandemien og krigen i Ukraina har påvirket tilbud og etterspørsel og ført til økte priser. Inflasjonsnivået er nå historisk høyt – vi må helt tilbake til krisen på 80-tallet for å finne tilsvarende.
– Vi anslår at veksten i inflasjon i 2023 ender på 4,8 prosent. Det er usikkerhet knyttet til valutakurs og energipriser, og vi blir påvirket av andre internasjonale forhold, sier Axelsen.

Framover venter Norges bank, Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå at veksten i norsk økonomi vil bremse opp og at arbeidsledigheten vil øke. Samtlige påpeker at utsiktene for norsk økonomi er mer usikre enn normalt.

Hva er Det tekniske beregningsutvalget?

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) er et statlig utvalg som beregner pris-, lønnsnivå og lønnsvekst i forskjellige bransjer i Norge. Det skal legge til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene får en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi. Hensikten er at partene i lønnsoppgjør skal benytte samme tallgrunnlag i forhandlingene. TBU utgir årlig rapporter om lønnsstatistikk i Norge.

Se nyhetssending fra Paerat24 her:

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup