Les

Taxfree-leverandør utelatt fra støttepakke

Foto: iStock

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet kom fredag til enighet om endringer i den siste tiltakspakken til reiselivet. Ståle Botn, rådgiver i Parat, er redd for at butikker og bedrifter som utelukkende driver for turister og reisende likevel blir glemt.

Av Helene Husebø Publisert dato 06.10.2020 16:15 redigert 09.10.2020 13:18

Enigheten innebærer blant annet at flypassasjeravgiften skrotes ut året, og lavmomsen på seks prosent blir videreført.

Botn stiller spørsmål ved at blant annet Travel Retail Norway, leverandøren av taxfree-salget ved Avinors flyplasser, er utelukket fra den siste tiltakspakken. Bedriften er nemlig ikke klassifisert som en del av reiselivsnæringen.
– Det er forskjell på Kiwi og Cubus, og butikker som utelukkende kan eller har lov til å selge til reisende. Dette håper jeg blir ryddet opp i hurtig. Her gambler man med norske arbeidsplasser for å kunne ri byråkratiske prinsipper, sier Botn.

Parat-leder Unn Kristin Olsen ønsker å påvirke politikerne til å klassifisere blant andre TRN som en del av reiselivsnæringen, slik at også bedrifter som dem kan få støtte. 
– Vårt mål er å jobbe politisk for å påvirke politikerne til å innse at det ikke kun er flyselskapene tiltakspakken bør bli basert på, men også TRN og andre virksomheter som driver utelukkende innen luftfart og reiseliv, sier Olsen.    

Parat-rådgiver Botn slår fast at Travel Retail Norway er en stor bidragsyter til landets turistnæring.
– Jeg finner det underlig at byråkratiet kan opptre så firkantet. Travel Retail Norway er en arbeidsplass hvor 1200 mennesker jobber, betaler sin skatt og bistår reisende med sine innkjøp. Avinor er avhengig av inntekten fra Travel Retail Norway for å drifte norske flyplasser. Men de skal altså ikke få støtte som en del av reiselivsbransjen? Det har jeg vanskelig for å forstå, sier Botn.

Kommunikasjonsdirektør Haakon Dagestad i Travel Retail Norway, håper på at bedrifter som dem også vil få utvidet perioden for støtte.
– Vi håper at bedrifter som oss, som lever av og for turister, også kan anses som en del av reiselivsnæringen og kan få støtte. Mange typer virksomheter som kun driver med reiseliv, inkludert Travel Retail Norway, har ikke blitt klassifisert av myndighetene som reiselivsvirksomheter i denne runden, sier han.

Dagestad forteller at ønsket er kontantstøtte til uunngåelige, faste utgifter.
– Vår største utgift er husleie til staten. Den er høy, og omsetningen vår er lav. Dette fikk vi støtte for i en periode tidligere i år, men vi er fremdeles ned over 90 prosent i omsetning. Da blir det vanskelig å betale en dyr husleie, understreker han.

Også Linda Iversen Norbeck, hovedtillitsvalgt for Parat i Travel Retail Norway, er klar på at bedriftene på flyplassene burde få tilbudt støtte gjennom tiltakspakken. 
– Vi rammes av nøyaktig det samme som resten av reiselivsbransjen, og burde være sett på som en del av helheten. Når vi nå ikke får støtte fører det til at vi må gå til ytterligere permitteringer. Av 1200 ansatte er vi nå 1100 permitterte. Vi fikk tilskudd i en periode tidligere, men når vi fremdeles kun står igjen med 10 prosent av omsetningen skulle vi gjerne sett lettelser i form av redusert husleie eller annen økonomisk støtte fra staten, sier Iversen Nordbekk.

Våre medlemsblader
Video

Norwegian-markering ved Stortinget

Norwegian-markering ved Stortinget

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Politiet: Betinget glede for to pr tusen

Pilotaksjon mot Wizz Air

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo