Les

Tariffguru i 15 år

Turid Svendsen er gjenvalgt som leder av tariffrådet i YS Privat. Foto: Vetle Daler
Parats forhandlingssjef Turid Svendsen har sittet som leder av tariffrådet i YS Privat i mer enn 15 år. Nå er hun gjenvalgt. 
Av Vetle Daler Publisert dato 14.02.2023 7:45 redigert 14.02.2023 11:50
YS Privat er en sammenslutning av YS-forbund med medlemmer i privat sektor, og består av seks YS-forbund med til sammen 55 000 medlemmer: Parat, Negotia, Safe, Yrkestrafikkforbundet, Delta og Finansforbundet.

Tariffrådet er et rådgivende, informerende og utredende utvalg for YS Parats styre og arbeidsutvalg. Rådet består av inntil to fra hvert forbund; herunder forbundenes forhandlingssjefer/forhandlingsansvarlige for privat sektor. 

Her har Turid Svendsen altså sittet som leder i over 15 år, og nå går hun løs på en ny periode.
– Det gjør jeg fordi jeg synes det er givende og lærerikt å diskutere tariffrettslige og organisasjonsrettslige problemstillinger med mine kolleger i de andre forbundene i privat sektor, og fordi jeg mener jeg har kompetanse og erfaring som kan bidra til at styret i YS Privat treffer gode beslutninger, sier hun.

YS har fem hovedsammenslutninger, som ivaretar YS-forbundenes medlemmer innen forskjellige sektorer. De fem er YS Stat, YS Privat, YS Kommune, YS Spekter og YS Finans.

Disse sitter i tariffrådet for YS Privat:
Turid Svendsen, Parat (leder)
Levard Olsen Hagen, SAFE
Marius Træland, YTF
Thea Wessel Jørgensen, Negotia
Anne-Lene Gabrielsen, Negotia
Sveinung Berger, Delta
Vegard Thorbjørnsen, Finansforbundet
Kjell Morten Aune, Parat
Tor André Sunde, YS (sektoransvarlig YS Privat)

 
Våre medlemsblader
Video

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Kvinnehelseutvalget: Vi har oversett den store forskjellen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo