Les

Tariffavtale opprettet i nytt selskap på Gardermoen

AFS Aviation Fuel Services oppretter nå en tariffavtale i virksomheten, som resultat av forhandling med Parat. Spesialrådgiver i Parat, Kjell Morten Aune, sier dette fører til at de ansattes vilkår blir betydelig forbedret. 
Av Ane Løvereide Publisert dato 04.06.2021 17:25 redigert 06.06.2021 10:05
I oljefuellingseselskapet, AFS Aviation Fuel Services, er de fleste av operatørene organisert gjennom Parat. Det tyske selskapet, som ble dannet i fjor, har til nå valgt å ikke være organisert på arbeidsgiversiden. 
– Siden april i år har vi vært i dialog med virksomheten, og tirsdag denne uken ble vi endelig enige om at bransjeavtalen, Oljetransportavtalen, opprettes som tariffavtale i virksomheten, sier spesialrådgiver i Forhandlings- og arbeidslivsavdelingen i Parat, Kjell Morten Aune. 

Ifølge Aune kommer avtalen til å tre i kraft fra 1. oktober 2021. Parat har blitt enige i å vente oktober grunnet pandemien og den lave trafikken på Gardermoen. 
– Parat er opptatt av at våre medlemmer er organisert, og at vi bidrar til å oppfylle vår del av den nordiske modellen ved at de ansatte og ledelsen inngår tariffavtaler, sier Aune.

Enighet rundt minstelønn fører til et lønnshopp 
De lokale partene i forhandlingen har også blitt enige om en minstelønnssats lokalt, som skal tilsvare satsene i tariffavtalen. 
– Dette innebærer et lønnshopp på ca. 70 000 per ansatt for våre medlemmer. Sammen med endringer i skifttillegg, medfører det betydelige forbedringer av ansatte-vilkårene for våre medlemmer. Det er også et betydelig skritt nærmere likeverdighet i konkurransevilkår for AFS sammenlignet med andre aktører, sier Aune. 

Tillitsvalgt for Parat i AFS, Johnny Trøsberget, sier han er godt fornøyd med løsningen partene kom frem til. 
– Dette er et resultat av at medlemmene står sammen, og at arbeidsgiver etter hvert fant en balansert løsning. Nå skal vi jobbe for å få våre permitterte kollegaer tilbake på jobb og ta fatt på jobben med å få praktisert medbestemmelse lokalt, sier Trøsberget, som samtidig takker Parat for støtten underveis i prosessen. 
 
Våre medlemsblader
Video

Statskonferansen 2021

– Vi er framtidas arbeidsliv

Optimisme før statsmekling

Sentrale politikere møter Parat til dialog

Paratkonferansen 2020

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten