Les

Tap i Arbeidsretten for Parat

Foto: Ulrik Øen Johnsen
I saken mellom Norwegian Pilot Union i Parat og arbeidsgiver Norwegian Pilot Services Norway representert av NHO, vant Parat ikke frem med sin påstand om at det forelå brudd på pilotavtalen.
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 24.10.2022 9:25 redigert 24.10.2022 13:39

Saken handlet om frikjøp av tillitsvalgte, hvilken fagforening arbeidsgiver ser på som relevant for tillitsvalgtrollen og forståelsen av tariffavtalen som ligger til grunn for fagforeningsarbeid til pilotene i Norwegian.

Parats påstand var at det forelå brudd på pilotavtalen i Norwegian da selskapet i perioden juni 2020 til mars 2022 nektet å frikjøpe tillitsvalgte og piloter til flyfaglige oppgaver som fagforeningen prioriterte gjennom interesser i Pilotforbundet i Parat. I tillegg krevde Parat at Norwegian skulle etterbetale berørte medlemmer nektet frikjøp til tillitsverv i perioden 1. mars 2021 til 1. mars 2022.

Norwegian og NHO mente på sin side at tillitsvalgte som har vært aktive i Pilotforbundet ikke kunne etterbetales, da de har utført fagforeningsarbeid som «fremmer vilkår for norske piloters rettigheter generelt, og som ikke har noe med arbeidsgivers virksomhet å gjøre».  Dette fikk de også medhold for i retten, med fire mot tre i flertall blant sakens dommere.
Våre medlemsblader
Video

Lønnsoppgjøret med NHO er i gang

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo