Les

Tannlegene med flere bekymrings­meldinger

Illustrasjonsfoto: iStock / Getty Images
I fjor meldte fylkestannlegene fra 829 ganger om at de mistenkte omsorgssvikt etter å ha undersøkt barns tenner.
Av Arve Sigmundstad 27.03.2019 14:07

Tall NRK har samlet inn fra fylkestannlegene viser at det ble sendt inn 829 bekymringsmeldinger i fjor. Dette er en økning fra 768 fra året før, som Statistisk sentralbyrå hadde samlet inn.

– De aller fleste bekymringsmeldingene dreier seg om omsorgssvikt, sier forsker Ingrid Vaksdal Brattabø ved Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest til NRK.

Oslo og Akershus ligger klart høyest på oversikten med over 100 bekymringsmeldinger fra hvert område. Fra Hordaland er det registrert 82 meldinger. Færrest registrerte er det fra Sogn og Fjordane hvor det bare er sendt inn seks bekymringsmeldinger.

Forskeren sier det er stor usikkerhet knyttet til det å melde fra for mange tannleger. 30 prosent av de ansatte i tannhelsetjenesten har vurdert å si fra, men likevel unnlatt det.

– Vi treffer alle barn i hele Norge mellom 3 og 18 år. Vi kan selvsagt ikkje oppdage alt, men mellom 800 og 900 meldinger er likevel ikke mye, sier Brattabø.

Våre medlemsblader
Video

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com