Les

Tannhelsestøtte faller bort for 25- og 26-åringer

Utvidelsen av tannhelsereformen blir endret slik at 25- og 26 åringer får ikke støtte til tannbehandling likevel.
Av NTB Publisert dato 24.03.2023 8:55
SVs helsepolitiske talsperson Marian Hussein sier til Dagbladet at ordningen blir endret etter at Tannlegeforeningen varslet at de ville klage Norge inn for Esa.
– Foreningen mener det å rulle ut velferd til unge mennesker i en dyrtid ikke var etter deres smak, sier Hussein.

I budsjettforhandlingene mellom SV og regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble det vedtatt en utvidelse av tannhelsereformen. I utgangspunktet skulle alle unge opp til 26 år få halv pris ved fylkeskommunal tannbehandling.

Endringen innebærer at støtten skal økes til 75 prosent for unge opp til 24 år, men de eldste faller imidlertid utenfor ordningen.
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup