Les

Tannhelsesekretærenes Forbund holder kongress

Forbundsleder, Anne-Gro Årmo, president i NTF, Heming Olsen-Bergem, og nestleder i ThsF Laila Aas.
Fredag avholder Tannhelsesekretærenes Forbund sin årlige kongress. Dette er den største kongressen forbundet har arrangert. I tillegg deltok fem skoleklasser på den digitale direktesendingen av kongressen.
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 09.06.2023 14:40 redigert 12.06.2023 17:41

Leder i Tannhelsesekretærenes Forbund, Anne-Gro Årmo, åpnet dagen med innledning og velkomst til deltakerne. Programmet for dagen består av flere foredragsholdere. Både med spisskompetanse på spesialområder, og med lang fartstid i tannhelsefaget.

Tannbehandling av barn

Julie Toft er spesialist på tannbehandling av barn. Innlegget hennes viste til viktigheten av samspillet mellom tannleger og tannhelsesekretærer i særlig utfordrende pasienttilfeller. Barn med tannhelseproblemer kan ofte være vanskelig å behandle. Toft trekker frem teknikker og samarbeid for å berolige pasienter som avgjørende for å kunne gi god behandling.

– Det er stor hjelp i samspillet mellom tannhelsesekretæren og meg, når vi jobber med barn som synes det er skummelt og vondt å være hos tannlegen. Da sikrer vi at behandlingen kan gjennomføres best mulig, ved å følge med på tegn og signaler fra barnet sammen, og vurdere alternativer underveis, sier Toft.

Krever litt ekstra

Toft understreker viktigheten av å gi barna tid både før og under behandlingen. Hun mener det er et viktig element som gjør det enklere å komme i mål med behandlingen av barn. Toft er også opptatt av viktigheten av tverrfaglig samarbeid i tjenesten.

– Vi bruker gjerne litt mer tid med barnet før behandling. Det kan være at vi tar den ekstra timen med pasienten før vi starter behandlingen. Det har vi sett gir gode resultater, sier Toft.

Status fra Tannhelseutvalgets arbeid

President i Den norske tannlegeforening, Heming Olsen-Bergem, er med i det regjeringsoppnevnte utvalget som skal vurdere tiltak og fremtidsutviklingen av den norske tannhelsetjenesten. Utvalget skal levere sin utredning innen utgangen av juni 2024.

Olsen-Bergem snakket om mandatet og status for arbeidet utvalget holder på med, men også om at han ser på samarbeidet mellom tannlegene og tannhelsesekretærene som sentralt for tjenesten også i fremtiden.

– Samarbeidet mellom Tannhelsesekretærenes Forbund, og Den norske tannlegeforening er viktig for oss. Vi skal videreutvikle tannhelsetjenesten og da skal vi ha med oss tannhelsesekretærene, og de skal være utdannet, sier Olsen-Bergem.

Tannhelse i vanskelige livssituasjoner

Gunnhild Strand er professor i odontologi ved Universitetet i Bergen. På kongressen holdt Strand innlegg om samarbeidet mellom tannleger og tannhelsesekretærene, og om sammenhengen mellom tannhelseproblemer ved sykdom og medisinbruk. Strand tok også for seg hvordan tannhelsen kan ivaretas i vanskelige livssituasjoner, og når alderdomssykdom gjør at man i mindre grad er i stand til å ta vare på tannhelsen.

 – Eldre pasienter kan oppleve å ikke få hjelp raskt nok. Det må vi gjøre noe med. Ved sykdom og medisinering kan flere få problemer også med tannhelsen. Å gjøre noe med det, krever at vi fanger det opp tidlig, og gir rett behandling, sier Strand.

Strand kommer også med en tydelig oppfordring til de oppmøtte.

– Flere blir eldre og eldre. Det betyr også at det kommer til å bli flere demente. Disse trenger omsorgen deres. Vi må strekke oss for at vi er sikre på at vi klarer å ta vare på dem, det er lett å glemme. Behandle dem med respekt, sier Strand. 

Se video her: 

Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo