Les

Tannhelseforslag får ikke flertall

Tannhelse skal likestilles med andre helsetjenester innen fire år. Det foreslår Rødts Bjørnar Moxnes og Seher Aydar. Forslaget får ikke flertall i Stortinget.
Av Vetle Daler Publisert dato 21.12.2021 22:45 redigert 18.01.2022 20:38
«Stortinget ber regjeringen legge fram en tannhelsereform for Stortinget som inneholder en konkret plan for innfasing av en universelt tilgjengelig tannhelsetjeneste i løpet av fire år, hvor tennene behandles som en del av kroppen og tannhelse likestilles med andre helsetjenester, for eksempel gjennom en egenandelsordning».

Slik lyder representantforslaget fra Moxnes og Aydar, som skal behandles i Stortinget i januar. Helse- og omsorgskomiteen innstiller imidlertid på at forslaget ikke blir vedtatt i Stortinget.

Ønsker gradvis utvidelse
I innstillingen fra helse-og omsorgskomiteen på Stortinget viser Arbeiderpartiet og Senterpartiet til Hurdalsplattformen, hvor det fremkommer at regjeringen ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester på sikt.

I første omgang vil de to partiene legge fram en egen melding om tannhelsetjenesten. En slik melding vil innebære faglige utredninger av både juridisk og økonomisk karakter, som kan se på endring i virkemiddelapparatet, herunder folketrygdens refusjonsordninger og rettigheter.

Dette er i tråd med det Parat tidligere har bedt regjeringen om. I oktober ba Parat-leder Unn Kristin Olsen helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol om at det nedsettes et bredt offentlig utvalg som skal se på nettopp dette.

I brevet til Kjerkol skriver Olsen at "en tannhelsereform kan og bør inneholde elementer om krav til og omfanget av utdanning, autorisasjon og etterutdanning for alle profesjonene, tannhelsesekretær, tannlege og tannpleier". 

Vedtok resolusjon om tannhelse
På Parats landsmøte i november ble følgende resolusjon vedtatt:
"Landsmøtet i Parat har med interesse merket seg formuleringene i Hurdalserklæringen vedrørende
tannhelse og ber om at det settes ned et bredt sammensatt offentlig utvalg som kan gå grundig
gjennom dagens tannhelsetjeneste og tannhelselovgivning med sikte på en gjennomgripende
tannhelsereform.

En tannhelsereform bør ta opp i seg alle aspekter av en kostnadseffektiv, profesjonell og tilgjengelig
tannhelsetjeneste, og tiltakene som skal anbefales, må være målrettede.
En tannhelsereform kan og bør også inneholde en beskrivelse av kravene til og omfanget av
utdanning, autorisasjon og etterutdanning for alle profesjonene, tannhelsesekretær, tannlege og
tannpleier.

Man må ikke glemme tannhelsesekretærene. De er utdannede og autoriserte fagarbeidere som blant
annet har ansvar for hygiene og smittevern på tannklinikkene. Dette er oppgaver som ikke kan eller
bør utføres av ufaglærte.

Parat ber om at det settes ned et offentlig utvalg som skal utrede tannhelsetjenesten og
tannhelselovgivningen med sikte på en gjennomgripende tannhelsereform."

Les mer om representantforslaget her (ekstern lenke)


 
Våre medlemsblader
Video

Følg Statskonferansen 2023

Elisabeth Vik Aspaker: Totalberedskapskommisjonen

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo