Les

Tannhelse­sekretærenes forbund 13 år

Det er tretten år siden Parats hovedstyre opprettet Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF)i Parat.  ThsF var den første underorganisasjonen som ble etablert av Parat. 
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 23.01.2020 15:40 redigert 25.01.2020 23:13
Parat Media var allerede et forbund ved opprettelsen av Parat.

Tidligere leder i ThsF Gerd Bang Johansen, sammen med et interimstyre,  hadde lenge arbeidet med å danne et eget forbund. Allerede i år 2000 tok Gerd Bang Johansen med seg 100 medlemmer fra Akershus Fylkeskommune til Etatsansattes  Landsforening, senere Parat. 

Til langt utpå 2000-tallet var tannhelsesekretærer organisert i 12 forskjellige organisasjoner. 
Den 23. januar 2007 ble Tannhelsesekretærenes Forbund en yrkesorganisasjon i Parat. Et interimstyre hadde forberedt stiftelsen av forbundet og laget handlingsplaner med klare målsettinger. Visjonen var klar: Yrkesgruppen skulle bli synlige og likeverdige aktører i nasjonal tannhelse.

I dag er ThsF, med leder Anne Gro Årmo i spissen, en viktig aktør innenfor norsk tannhelse.

De jobber iherdig  med å få  endret utdanningssystemet, og ThsF de har blant annet bidratt med å skrive lærebøkene for studentene som ønsker å bli tannhelsesekretærer. 

ThsF er kjent langt utenfor Norges grenser for arbeidet med kvikksølvsakene, som førte til at vi i Norge fikk et generelt forbud mot kvikksølv og kvikksølvforbindelser i 2008.  Etter forslag fra Norge ble det i 2017 forbudt å produsere, importere, omsette og bruke fem kvikksølvforbindelser i EU.

Det har skjedd mye siden siden Gerd Bang Johansen tok med seg 100 medlemmer fra Kommuneforbundet til ELF. I dag har ThsF under Anne Gro Årmos ledelse nesten 2000 medlemmer både innenfor kommunal, statlig og privat sektor.
Våre medlemsblader
Video

Vil samle NAV under statlig styring

Et korona-trygt og verdiskapende arbeidsliv

Harald Eia: Fagforeninger er avgjørende for velferd

NPL foreslår langtidsplaner i politiet

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo