Les

Tannhelse­pasienters rettigheter styrket

I en ny lovendring er det vedtatt at pasient- og brukerrettighetsloven nå også skal innbefatte tannhelsetjenesten. Et fremskritt for våre pasienter, mener leder av Tannhelsesekretærenes Forbund.
Av Helene Husebø 05.08.2019 13:58

Lovendringen vil tre i kraft den 1.1.2020. Dette innebærer at pasient- og brukerombudets oppgaver fra og med neste år også skal ivareta tannhelsetjenestens pasienter.

Ombudets oppgave er å ivareta pasientenes og brukernes behov, interesser og rettsikkerhet ovenfor helsetjenestene, og for å bedre kvaliteten i tjenestene. Dette innebærer å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på helsetjenester av god kvalitet, og bidra til å fremme sosial trygghet og ivareta respekten for pasienters individuelle liv og integritet. 

Leder av Tannhelsesekretærenes Forbund, Anne-Gro Årmo, mener dette er et viktig steg i riktig retning for å sikre tannhelsepasientenes rettigheter.

– Utvidelse av pasient- og brukerombudets oppgaver til også å innbefatte tannhelsetjenesten er et fremskritt for våre pasienter. Det er naturlig at ombudet også skal ta seg av tannhelsetjenesten, og et skritt i retning av at tannhelsetjenestene er en naturlig del av helsetjenestene, sier hun.

Årmo påpeker også viktigheten av at tannhelsesekretærer viderefører den nye informasjonen til pasienter.

– Det er viktig at tannhelsesekretærene blir oppmerksomme på at lovendringen gir alt tannhelsepersonell en plikt til å informere pasienter og pårørende om denne rettigheten, avslutter hun.

Våre medlemsblader
Video

Besøk hos Kartverket

Vektere er en viktig arbeidsgruppe

Årets medlem i Farmasiforbundet 2019

Legemiddelmangel

Halloweenmannen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo