Les

Sykehusstreiken : dato for rikslønnsnemd satt

Parats delegasjon i meklingen tidligere i sommer: Bodil Røkke, Thomas Lilloe og Renate Messel Hegre. Foto: Vetle Daler
Sykehusstreiken ble tidligere i sommer stanset av regjeringen ved tvungen lønnsnemd, som innebærer at resultatet av årets lønnsoppgjør for alle Parats medlemmer skal avgjøres av Rikslønnsnemda. Det ble onsdag klart at behandlingsdatoen for tariffoppgjøret er satt til 5. og 7. november. 
Av Helene Husebø 22.08.2019 8:58

Sykehusstreiken ble avsluttet den 23. juni ved tvungen lønnsnemd. Grunnlaget for streiken var kravet om pensjon fra første krone, og totalt var over 800 sykehusansatte ute i streik på landsbasis.

Etter tvungen lønnsnemd er det er Rikslønnsnemda som beslutter resultatet av tariffoppgjøret. Det ble onsdag klart at nemda skal behandle det endelige tariffoppgjøret for sykehusene den 5. og 7. november. 

Partene vil legge frem sine krav, og nemda kan også selv innhente informasjon. Som hovedregel vil resultatet følge et anbefalt forhandlings- og meklingsresultat. 

Nemda er sammensattav seks nøytrale medlemmer og representanter fra arbeidslivet, samt en leder. 

Et av punktene Rikslønnsnemda skal behandle, er streikekravet om pensjon fra første krone, også for ansatte i deltidsstillinger med lav stillingsprosent.

I dag må de som jobber innenfor de såkalte Spekter-områdene, jobbe minst 20 prosent før det beregnes pensjon. Det betyr at tilkallingsvikarer eller ansatte som jobber deltid i små stillinger, ikke får tjenestepensjon.

Leder av YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen, mener det hadde kostet sykehusene lite å innfri pensjonskravene i utgangspunktet.
– Det å innføre pensjon fra første krone koster sykehusene lite, men har en stor betydning for de det gjelder, uttalte hun da streiken fremdeles var et faktum.  

Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo