Les

Sykefraværet opp i første kvartal – korona er hovedårsaken

Det totale sykefraværet i 1. kvartal i år var 7,1 prosent, viser sesongjusterte tall. Det er en økning på 6,5 prosent fra kvartalet før. Korona er hovedårsaken til økningen.
Av NTB Publisert dato 02.06.2022 14:45
Både sesongjustert egenmeldt og legemeldt sykefravær økte fra forrige kvartal, men det var egenmeldt som økte mest, opplyser NAV.
– Det egenmeldte sykefraværet var på 1,5 prosent i 1. kvartal, som er det høyeste nivået målt siden 2001. Dette tilsvarer en økning på over 20 prosent fra forrige kvartal, der det egenmeldte fraværet var på 1,2 prosent, sier seksjonssjef Tonje Køber i SSB.

Tallene viser at en stor del av sykefraværet skyldes korona.
– Dersom vi ser bort fra influensa- og koronadiagnoser, var sykefraværet på 4,9 prosent, som er det laveste nivået siden 2000, sier Køber.

Nesten 9 millioner tapte dagsverk
De sesongjusterte tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det totale sykefraværet var 5,6 prosent for menn og 8,9 prosent for kvinner, og økte mer for menn (+ 8,8 prosent) enn for kvinner (+4,9).

Legemeldt sykefravær økte med 4,8 prosent for menn og 2 prosent for kvinner.
– Både det egenmeldte og det legemeldte fraværet har økt markant sammenlignet med forrige kvartal. Sykmeldinger på grunn av omikronbølgen førte til at hele 1,4 millioner dagsverk gikk tapt, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Til sammen var det i underkant av 9 millioner tapte dagsverk i første kvartal. Det er 1,5 millioner flere enn samme kvartal i fjor.

Mye menneskelig kontakt
– Første del av året er preget av høye smittetall etter spredningen av omikronvarianten, og dette vises i sykefraværsstatistikken. Dette gjelder spesielt næringer med mye menneskelig kontakt uten mulighet for hjemmekontor, sier Holte.

I salgs- og serviceyrker ble sykefraværet målt til 8,5 prosent, 2,2 prosentpoeng over snittet for alle yrkesgrupper.

Også renholdere og hjelpearbeidere, maskinoperatører og transportarbeidere, håndverkere og kontoryrker hadde et høyere sykefravær enn snittet.

Størst økning i Oslo
Sykefraværsprosenten var høyest hos 60-66-åringene, på 7,4 prosent. Også målt etter prosentandel av arbeidstakere i Norge var dem mellom 60 og 66 år på topp, med 9,2 prosent.

Deretter kommer aldersgruppen 35–39 år med sykefravær på 6,6.

Lavest sykefravær hadde personer i alderen 16–19 år med 3 prosent, som tilsvarer 1,6 prosent av alle arbeidstakere i Norge.

Tallene viser også at sykefraværet har steget i alle fylker. Størst økning finner vi i Oslo (+18,7 prosent), men Oslo er fortsatt fylket med det laveste sykefraværet (5,2).

Sykefraværet er høyest i Nordland (7 prosent), etterfulgt av Troms og Finnmark (6,9).
Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo