Les

Sykefraværet ned

Sykefraværet gikk ned annet kvartal Foto: iStock
Sykefraværet i andre kvartal var på 5,9 prosent, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er en kraftig nedgang fra første kvartal.
Av NTB Publisert dato 02.09.2020 8:25

Nedgangen på 8,3 prosent fra forrige kvartal normaliserer nivået på sykefraværet etter at det økte mye rundt koronautbruddet i første kvartal, melder SSB.

Når man sammenligner tall fra andre kvartal i år med andre kvartal i fjor, er det ikke så stor forskjell i fraværet.

Justert for sesongvariasjoner var egenmeldt sykefravær på 0,7 prosent i andre kvartal i år, mens legemeldt fravær var på 5,2 prosent. Egenmeldt sykefravær har gått ned med en firedel, mens legemeldt fravær har gått ned 5,4 prosent fra kvartalet før.

Sykefraværet økte mest blant menn i første kvartal, men det er kvinner som har hatt den største nedgangen i andre kvartal. Mennenes fravær økte med 11 prosent i første kvartal og falt med 7,6 i andre kvartal. Kvinners fravær økte med 6,5 prosent i første kvartal og falt med 8,8 prosent i andre kvartal.

Forskjellige bransjer har ulik utvikling i sykefraværet. Bygg- og anleggsvirksomheten har hatt en økning på 11,1 prosent fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år. Undervisning og offentlig administrasjon har hatt en kraftig reduksjon i fraværet sammenlignet med samme kvartal i fjor.

 
Våre medlemsblader
Video

Streikemerkering Jernabenetorget 16.10.20

Lederkonferanse: Tre inspirerende foredrag

Parat-ansatte på hjemmekontor

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo