Les

Sykefraværet falt mest i Oslo i første kvartal

Sykefraværet i Oslo har gått ned under pandemien Foto: Clipart
Fordi den normale influensasesongen aldri ble noe av på grunn av restriksjonene rundt koronapandemien, var også sykefraværet i Oslo lavt, viser tall fra NAV.
Av NTB Publisert dato 03.06.2021 10:55 redigert 03.06.2021 11:11

Det legemeldte sykefraværet falt til 4,5 prosent i Oslo i første kvartal. Byen ligger dermed et godt stykke under landsgjennomsnittet på 5,7 prosent.

Det er tall over sykefraværet for første kvartal fra NAV som viser at det legemeldte sykefraværet i hovedstaden falt med 9,8 prosent.Det totale sykefraværet i samme periode for hele landet var 5,9 prosent, viser sesongjusterte tall, en nedgang på 2,4 prosent fra forrige kvartal. Det legemeldte sykefraværet for hele landet falt med 5,2 prosent, viser tallene fra NAV.
– Luftveissykdommer står for hele 60 prosent av nedgangen i antall tapte dagsverk. Dette har trolig sammenheng med at den vanlige influensasesongen aldri ble noe av i vinter, som følge av mindre mobilitet i samfunnet og færre mulige smittepunkter. Samtidig kan oppstarten av koronavaksineringen ha hatt positiv effekt på smittetallene for kvartalet, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Fallet i sykefraværet knyttet til luftveislidelser er på hele 43 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
Muskel- og skjelettlidelser var dermed den vanligste årsaken til legemeldt sykefravær i første kvartal og sto for hele 29,1 prosent av sykefraværet i Oslo. Psykiske lidelser sto for 24,1 prosent, mens sykdommer i luftveiene sto for 12,6 prosent av det legemeldte sykefraværet.

Våre medlemsblader
Video

Statskonferansen 2021

– Vi er framtidas arbeidsliv

Optimisme før statsmekling

Sentrale politikere møter Parat til dialog

Paratkonferansen 2020

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten