Les

Sykefravær blant gravide bør reduseres

Fraværet var klart høyere jo lavere utdanningsnivået var hos de gravide ifølge forsker ved STAMI, Petter Kristensen.
STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) mener sykefravær blant gravide kan reduseres ved hjelp av god tilrettelegging på jobben. Instituttet peker på to verdifulle datakilder som et godt grunnlag.
 
Av Trygve Bergsland 31.01.2019 19:09
Fraværet blant gravide i Norge er ifølge STAMI høyt sammenlignet med kvinner som ikke er gravide og sammenliknet med nivåene i andre land. 

Bedre tilrettelegging reduserer sykefravær
Forsker ved STAMI, Petter Kristensen, har sammenlignet kvaliteten på registrerte data. Kvaliteten på data som kobler fravær til utdanningsnivå ble spesielt undersøkt. Her viste det seg at resultatene spriker.
– I registerdataene fant vi at fraværet var klart høyere jo lavere utdanningsnivået var hos de gravide, sier Kristensen.

STAMI viser til at tilrettelegging av arbeidet bidrar til økt arbeidsdeltakelse for gravide arbeidstakere.
– Vi gode eksempler på at fraværet kan reduseres betraktelig ved hjelp av tilrettelegging i arbeidsmiljøet for gravide. Dette kan gi den gravide et tryggere og bedre arbeid, virksomheten kan beholde verdifull kompetanse og spare penger, og samfunnsgevinsten er åpenbar, skriver instituttet på egne nettsider.

Fakta om registrene
Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa), ledet av Folkehelseinstituttet, er verdens største studie som følger opp mors og barnets helse blant nær 100 000 kvinner som var gravide på begynnelsen av 2000-tallet. Detaljert og omfattende informasjon om sykefravær under graviditeten er samlet i denne undersøkelsen. Oppfølgingen i MoBa pågår fortsatt, og de eldste barn har nå blitt voksne.

En annen verdifull datakilde er sykefraværregistrering i nasjonale registre som administreres av Statistisk sentralbyrå og NAV. Registreringene av individuelle fravær oppdateres kontinuerlig og samles i forløpsdatabasen FD-Trygd.

For å sammenligne disse datakildene, plukket forskerne ut nær 50 000 kvinner fra MoBa- undersøkelsen. Den enkelte gravide sitt sykefravær med en varighet på minst 17 dager midt i svangerskapet ble sammenlignet med det nasjonale registeret FD-Trygd. Her fant de at tall på fravær var ulikt i de to datakildene: Knapt en tredel (31 prosent) av de gravide opplyste om fravær i MoBa mens nær halvparten (48 prosent) hadde registrert fravær i FD-Trygd.Våre medlemsblader
Video

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo