Les

Syke barn-dager nullstilles

Fra 1. juli nullstilles syke barn dagene Foto: iStock
Fra 1. juli er omsorgspengekvotene nullstilt og alle foreldre får en ny helårskvote for andre halvår.
Av Lill Jacqueline Fischer 03.08.2020 15:57
 I tillegg skal arbeidsgiver igjen finansiere inntil ti dager i løpet av året.
– Nå som barnehagene og skolene har åpnet igjen, er det på tide å gå tilbake til en mer normal ordning med omsorgspenger. Samtidig ser vi at en del foreldre vil få behov for flere omsorgsdager til høsten enn i et normalår, blant annet på grunn av strenge smittevernregler for oppmøte i skolene og barnehagene. Forslaget vi nå kommer med vil møte dette behovet ved at foreldre får en vanlig helårskvote til disposisjon for siste halvdel av 2020, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Omsorgspengekvotene nullstilles
Nullstilling av alle omsorgspengeperioder fra 1. juli innebærer at alle foreldre får en ny helårskvote som skal gjelde for de seks månedene som da er igjen av 2020. Dette vil gi de fleste foreldre 10 dager hver for perioden juli til desember. Foreldre med mer enn to barn vil få 15 dager. I tillegg gis det 10 ekstra dager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn, mens enslige forsørgere får dobbelt antall dager..

Normal arbeidsgiverperiode
Arbeidsgiverperioden ble midlertidig redusert fra ti til tre dager da skoler og barnehager ble stengt. Nå reverseres dette..
– Behovet for en redusert arbeidsgiverperiode er mindre nå som samfunnet gradvis og kontrollert åpnes opp igjen. Vi foreslår derfor å gå tilbake til normal arbeidsgiverperiode igjen fra 1. juli, sier statsråden.
For fravær fra og med denne datoen, må alle arbeidsgivere dekke det som gjenstår av den normale arbeidsgiverperioden før de igjen kan få refusjon fra folketrygden. Maksimal arbeidsgiverperiode vil i 2020 være ti dager, som i normalår. Endringen vil styrke arbeidsgivernes økonomiske insentiver til å tilrettelegge for fleksible ordninger ved barns sykdom, mener Trobjørn Røe Isaksen

Fakta om endringene i omsorgspengekvotene
I forbindelse med korona-pandemien ble det gjort store endringer i reglene for omsorgspenger. Det ble gitt rett til omsorgspenger ved stengte skoler og barnehager, og alle familier fikk dobbel kvote med omsorgspengedager i 2020. I tillegg overtok folketrygden mesteparten av utgiftene, ved at arbeidsgivers finansieringsansvar ble redusert til tre dager. Av hensyn til foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, ble det dessuten gitt adgang til å overføre dager med omsorgspenger mellom foreldre i perioden barnehager/skoler var stengt. Alle disse koronatiltakene var midlertidige, og regjeringen foreslår nå å avslutte disse.
De som har barn som ikke skal i barnehage/skole pga. særlige smittevernhensyn, har fått rett til ubegrenset antall omsorgspengedager frem til 30. juni. Denne ubegrensede retten for særlig smitteutsatte barn vil fortsatt gjelde, og er forlenget til 31. desember.
 
Våre medlemsblader
Video

Hvordan sikrer vi arbeidsplasser etter krisen?

Hvorfor er ikke flere innvandrere fagorganisert?

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo