Les

Svak økning i antall arbeidsledige

I november ble det registrert 300 flere arbeidsløse. Foto: Gorm K. Gaare.
I november ble det registrert 300 flere arbeidsløse. Det er en svak økning fra forrige måned, men ledigheten er lavere enn i samme periode i fjor. Antall helt arbeidsløse ligger på 2,2 prosent av arbeidsstyrken i november. 
Av NTB 29.11.2019 14:52
Hvis man ser på antall helt arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak, ligger tallet på 2,7 prosent, viser tallene fra NAV.
– Selv om tallene viser svak økning for dem helt uten arbeid denne måneden, har arbeidsløsheten vært tilnærmet uendret siden april i år. Den har dermed stabilisert seg på et lavt nivå, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Til sammen var 74 300 personer registrert som helt arbeidsløse eller som arbeidssøkere på tiltak hos Nav ved utgangen av november. Det er 5300 færre enn i november i fjor. Tallene er justert etter et brudd i statistikken som følge av en innføring av forenklet registrering i november 2018.

Høyest tall i reiseliv og transport
Sammenlignet med november i fjor, justert for bruddet i statistikken, var tallet på helt arbeidsløse lavere i de fleste yrkesgruppene.

Arbeidsløsheten var høyest innenfor reiseliv og transport. Der lå tallet på 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Men fortsatt var det i disse yrkesgruppene hvor nedgangen har vært størst, i tillegg til ingeniører og IKT-medarbeidere.

De laveste tallene finnes innenfor akademiske yrker og undervisning, med 0,7 prosent av arbeidsstyrken

Færre arbeidsløse på Vestlandet
Østfold hadde den høyeste arbeidsløsheten i november, med 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Vestfold med 2,6 prosent. Sogn og Fjordane har laveste tall med 1,3 prosent.

Det er færre ledige i de fleste fylkene sammenlignet med november i fjor. Arbeidsløsheten har gått mest ned på Vestlandet, og aller mest i Hordaland med en nedgang på 18 prosentpoeng. Den relative økningen var størst i Aust-Agder med 7 prosentpoengs oppgang.

Tallene går ned i Oslo
9 367 personer eller 2,4 prosent av arbeidsstyrken i Oslo er helt arbeidsledige ved utgangen av november. Dette er en nedgang på 297 personer eller 3 prosent poeng sammenlignet med samme tid i fjor.

Det er en ledighetsnedgang i 8 av 15 bydeler i Oslo. Bydeler som har størst nedgang er Grorud, Stovner og Østensjø.
– Sammenlignet med samme tid i fjor har antall helt ledige gått ned med 93 personer eller 23 prosentpoeng i bydel Grorud, og det er gledelig å se, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

NAVs oversikt over arbeidsledige er ett av to sett med målinger som brukes for å registrere ledigheten i Norge. SSBs AKU-tall er den andre.

Mens NAV teller antall registrerte ledige, baserer SSB seg på en kvartalsvise intervjuundersøkelser. SSBs undersøkelse omfatter også personer som søker arbeid, uten å registrere seg hos NAV.

Våre medlemsblader
Video

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo