Les

Styrket internasjonalt samarbeid på programmet i Melbourne

KLIMAPANEL: Sammen med ledere i andre arbeidstakerorganisasjoner fra Skandinavia, Sør-Afrika og India, diskuterte Paratleder Unn Kristin Olsen, hvordan de organiserte arbeidsliv kan bidra i kampen mot klimaendringene.

Denne uken avholdes den femte ITUC kongressen 2022 i Melbourne, Australia. Parats leder, Unn Kristin Olsen, har deltatt sammen med YS-leder, Hans-Erik Skjæggerud, nestleder i YS, Lizzie Ruud Thorkildsen, i tillegg til kolleger Phillip Andre Charles og Lin Andrea Gulbrandsen i YS.

 

Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 21.11.2022 13:55 redigert 21.11.2022 14:26

Sterkt engasjement blant delegatene

Olsen forteller om en konferanse preget av sterk vilje til internasjonalt samarbeid for å bedre lønns- og arbeidsvilkår globalt. Samtidig har det vært tungt å ta innover seg historier fra andre land, hvor arbeidsvilkår og rettigheter presses under uholdbare forhold.

– Noen av de historiene jeg har hørt i løpet av dagene her i Melbourne er rett og slett forferdelige. Hvilke vilkår mange av verdens arbeidere jobber under er nesten uforståelig for meg og vanskelig å ta innover seg. Jeg er så imponert over hvordan tillitsvalgte står på for andre, selv om det kan sette deres eget liv i fare eller fare for å havne i fengsel, sier Olsen.

Høytidelige hilsener  

Det ble storslagen stemning i lokalene da Australias statsminister, Anthony Albanese, talte til kongressen. Albanese er kjent for å ha tatt store grep for australsk arbeidsliv siden han tiltrådte for seks måneder siden. Statsministeren er spesielt opptatt av et trygt arbeidsliv for alle, fritt for trakassering. Også president i USA, Joe Biden, og statsministeren fra New Zealand, Jacinda Ardern, hilste til kongressen via videolink.

Albanese_bruk

TALTE TIL KONGRESSEN: Australias statsminister, Anthony Albanese, talte til delegatene på ITUC-konferansen 2022. 

YS-ledere om frihet og læring

Hans-Erik Skjæggerud, nyvalgt leder av YS, talte til kongressen om at ustabilitet og fremveksten av autoritære regimer truer friheten til millioner av mennesker på verdensbasis. At det er en direkte sammenheng mellom faglige rettigheter og demokrati. Gjennom historien har fagbevegelsen revet murer og stått opp for demokratiske verdier. Denne kampen er like viktig i dag. Nestleder i YS, Lizzie Ruud Thorkildsen, snakket til ITUC kongressen om livslang læring og kompetanseutvikling. Dette er saker av stor betydning for våre medlemmer, og alle andre arbeidstakere i verden.

 HES_MELBOURNE

YS-LEDER. Hans-Erik Skjæggerud, leder i YS, talte til kongressen i Melbourne, Australia. 

Internasjonalt samarbeid avgjørende

Paratleder, Unn Kristin Olsen, er helt klar på viktigheten av å være tilstede på internasjonale arenaer for å trygge arbeidsliv, og sikre rettigheter.

 – Vi har det trygt og godt i Norge og norsk arbeidsliv, men vi må aldri slutte å jobbe for eller påvirke til at forholdene skal bli bedre i hele verden. Derfor har ITUC en viktig rolle å spille, og mange delegater har uttrykt at det er den støtten de får av en samlet internasjonal fagbevegelse som gir dem styrke til å stå på videre, sier Olsen. 

Våre medlemsblader
Video

Felles utfordringer i nordisk luftfart

Engasjement og arbeidsglede på Verdikonferansen

Farmasikongressen 2022

Paratleder i internasjonalt klimapanel

Garvet graver

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo