Les

Styrker tverrnasjonalt fagforeningssamarbeid

Fra ETF-samlingen i Warszawa
Parat nestleder, Anneli Nyberg, overrakte sjekken pålydende 7 400 Euro, til European Transport Workers’ Federation ETF, Civil Aviation Sector, på en konferanse i Warszawa. Leder i fagforeningen Tozplin NSZZ, Paulina Puchała, er takknemlig over tildelingen.
Av Ulrik Øen Johnsen og Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 21.02.2023 17:55 redigert 22.02.2023 12:29

Nyberg sier at de da pandemien slapp taket i 2022 igjen begynte å planlegge aktiviteter i forhold til målsetningene som var satt i tildelingen av solidaritetsmidlene.  Det konkrete arbeidet har nå startet og luftfartsansatte fra fra Polen, Tjekkia, Latvia, Ungarn og Romania har vært samlet i Warszawa i tre dager, initiert av ETF og utført i samarbeid med NSZZ Solidarnosc og den nylig oppstartede foreningen for flyvende Tozplin.

Opplæring i arbeidstidsbestemmelser

På samlingen ble det blant annet gitt opplæring i de felles europeiske arbeidstidsbestemmelsene for flygende (FTL-Flight Time Limitations). Dette er ifølge Nyberg helt nødvendig for å kunne utføre jobben innenfor trygge og sikre rammer både for piloter og kabinansatte. Paulina Puchała, president i foreningen NSZZ Solidarnosc, er svært glad for at kunnskapen nå spres om arbeidstidsbestemmelser i luftfarten.

– Deltakerne på FTL-opplæringen hadde en unik mulighet til å lære verktøy og tilegne seg nødvendig kunnskap om FTL for å vite hvordan man skal anvende FTL-reglene i daglig flyoperasjon og dele denne kunnskapen med kollegaer, sier Paulina Puchała, president i Tozplin NSZZ Solidarnosc.

Krever internasjonalt samarbeid

I 2020 vedtok Parats hovedstyre at årets solidaritetsmidler skulle gå til å støtte oppbyggingen og organisering av fagforeninger for ansatte i luftfarten i Øst-Europa. Torsdag ble midlene overlevert i Warszawa. Puchała understreker viktigheten av internasjonalt samarbeid i luftfarten.

– Utfordringer knyttet til kompleksiteten i FTL-reglene og overholdelse av nasjonale og europeiske lover, samt hvordan man oppnår riktig håndhevelse av lovgivningsreglene på selskaps-, nasjonalt og europeisk nivå, viser igjen viktigheten av tverrgående samarbeid, sier Puchała.

Nyberg, mener det er godt at arbeidet med styrke de luftfartsansattes rettigheter i Øst-Europa fortsetter og at midlene fra Parat kunne bidra på en helt konkret og synlig måte.

– Det handler om hjelpe ansatte til å organisere seg, etablere fagforeninger med tillitsvalgte som kan forhandle på vegne av medlemmene som på sikt vil utjevne forskjellene i lønns og arbeidsvilkår som eksisterer innenfor Europa i dag, sier hun.

Parats nestleder er bekymret for den utstrakte bruken av «selvstendige ansatte», og mener det hindrer organisering og at mange er redde for å bli medlem i fagforening da konsekvensene ofte blir at kontrakten ikke fornyes og de plutselig står uten jobb.

– Arbeidsgivere som på alle måter prøver å omgå sosiale standarder og finne hull i lovgivingen på bekostning av de ansatte må stoppes, og her har vi i Parat også et ansvar, sier Nyberg.

Vi har ansvar for å hjelpe
I Skandinavia og store deler av Europa har bransjen mer ordnede forhold, og Nyberg mener at vi har et ansvar for å bidra der  vi kan for å styrke rettighetene til de ikke har tariffavtaler eller medbestemmelse i sitt arbeidsforhold.

– På sikt vil vi alle være tjent med at forskjellene utlignes. Jeg ønsker ETF og alle de modige og målbevisste tillitsvalgte fra Øst-Europa lykke til i det krevende, men meget viktige arbeidet som nå fortsetter, sier Nyberg.

Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo