Les

Streiken i Norsk Luftambulanse får konsekvenser

Fredag vil luftambulansen i Tromsø stå på bakken, og mandag vil det også ramme luftambulansen på Evenes, Brønnøysund, Bergen og Lørenskog. Foto: Norsk Luftambulanse.
Fredag vil luftambulansen i Tromsø stå på bakken, og mandag vil det også ramme luftambulansen på Evenes, Brønnøysund, Bergen og Lørenskog. Hovedtillitsvalgt for redningsmennene i Norsk Luftambulanse, Arne Sveinhaug, er skuffet over manglende initiativ fra arbeidsgiver som kan løse konflikten.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 17.03.2023 12:20 redigert 17.03.2023 14:01
Sveinhaug bekrefter at luftambulansen i Tromsø vil stå på bakken fra klokken 13.00, fredag.
– Streiken fører videre til at luftambulansen på Evenes, Brønnøysund, Bergen og Lørenskog også vil stå på bakken fra mandag. Dette er noe vi har forsøkt å unngå, men har ikke hørt noe fra arbeidsgiver etter at streiken var et faktum, sier Sveinhaug.

Krever forutsigbar trening
Han etterlyser forutsigbar og regelmessig redningsteknisk vedlikeholdstrening.
– Vi mener at redningsteknisk vedlikeholdstrening må være en del av tariffavtalen på lik linje med flyoperativ og medisinsk trening. Mens redningshelikoptertjenesten har 15-16 dager redningsteknisk trening pr år, ber vi om fire dager. Disse dagene er helt nødvendig for å vedlikeholde et tilfredsstillende ferdighetsnivå slik at vi kan løse oppdrag og ivareta sikkerheten til pasient, lege og pilot under oppdrag, sier Sveinhaug.

Han er veldig skuffet over at arbeidsgiver siden forhandlingsstart i november i fjor, har avvist redningsmennenes krav. 
– Vi krever kun samme lønnsregulering i kroner som ledelsen allerede har gitt til våre pilotkolleger, sier Sveinhaug. 

Tvungen lønnsnemd løser ikke uenigheten
Forhandlingsleder i Parat, Lars Petter Larsen sier at på mandag vil fire nye baser bli rammet av streiken og det er overhengende fare for at myndighetene vil gripe inn. 
– Tvungen lønnsnemd løser ingen uenighet mellom partene i en streik, snarere tvert imot. Derfor oppfordrer jeg arbeidsgiver i helgen til å komme oss i møte, så vi kan komme til enighet og raskt avblåse streiken uten å skyve vår uenighet over på myndighetene, sier Larsen.
 
Våre medlemsblader
Video

Lønnsoppgjøret med NHO er i gang

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo