Les

Streiken er fastlåst

Streik ved Oslo Plaza, der hovedtillitsvalgt Dragoje Milovanovic, møter Parat-leder Unn Kristin Olsen. Foto: Ulrik Øen Johnsen.
Det er ikke planlagt nye møter med YS, LO og NHO om lønnsoppgjøret, ifølge riksmekleren. Rundt 25.000 medlemmer i YS og LO over hele landet er for tiden ute i streik. Fredag kan ytterligere 17.000 bli tatt ut. i streik.
Av Trygve Bergsland/NTB Publisert dato 19.04.2023 18:10 redigert 20.04.2023 11:06
Foreløpig skjer det «ikke så mye nå» i den fastlåste arbeidskonflikten, ifølge riksmekleren. Men han fortsetter dialogen med partene.
– Det er naturlig at jeg har kontakt med dem jevnlig nå. Det vil i all hovedsak være bilateralt, med én og én part. Men det kan også være aktuelt med fellesmøter. Utover dette er det ikke planlagt nye møter, sier han.

Ingen planer om nye møter 

Riksmekleren sier det ikke er grunnlag for å ta inn partene til en ny mekling uten signal om at minst én av partene er innstilt på å endre posisjon. 
– Det er vanskelig å hjelpe hvis de står fast i posisjonene sine, sier Ruland.

Strides om lønn

Bakgrunnen for streiken er brudd i meklingen om lønnsoppgjøret i frontfaget, altså industrien.

NHO, YS og LO ble ikke enige om hvor høyt lønnstillegget skulle være i frontfaget, som igjen blir viktig for hvor mye mer lønn andre grupper i Norge vil få i år.

Det er ventet at prisene i Norge vil stige med 4,9 prosent i år. Derfor har YS og LO krevd mer enn dette i lønnsvekst for å sikre at folk ikke får mindre å rutte med.

Uenige om lekkede tall

Flere medier gjenga mandag formiddag detaljene i skissen riksmekleren la fram for partene. Der foreslås det

* et sentralt tillegg til alle på 1,9 prosent

* overheng på lønnstillegget som ble gitt i fjor på 1,4 prosent

* lokalt lønnstillegg, såkalt lønnsglidning, på 1,9 prosent

Dette ville til sammen gitt en lønnsøkning på 5,2 prosent.

Parat-leder, Unn Kristin Olsen, vil ikke kommentere spekulasjonene i pressen, men sier store grupper, som hotell- og restaurantarbeidere og renholdere, har liten eller ingen mulighet til lokale lønnsforhandlinger.
– Uten lokale forhandlinger vil oppgjøret, for disse gruppene, gi en reallønnsnedgang. Det er årsaken til at vi nå er i streik, vårt krav er en større andel i sentrale tillegg, sier Olsen.
 
Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo