Les

Streik i sykehusene

Parats delegasjon i meklingen: Bodil Røkke, Thomas Lilloe og Renate Messel Hegre. Foto: Vetle Daler
Meklingen i sykehusoppgjøret endte i brudd. Dermed går 190 sykehusansatte YS-medlemmer på fire sykehus ut i streik fra onsdag morgen.
Av Vetle Daler 20.09.2019 9:00
Partene fant det ikke mulig å komme til enighet hos Riksmekleren tirsdag, og streik er dermed et faktum fra arbeidstidens begynnelse onsdag. 

Pensjon fra første krone
Stridens kjerne var at de med lavere stillingsprosent enn 20 prosent ikke gis noen pensjonsrettigheter. Arbeidstakerne krevde derfor at det skulle gis pensjon fra første krone, som i KS-området.
– Spekter ville ikke innfri dette kravet, slik at eneste mulighet da var å gå til konflikt. Vi beklager sterkt overfor pasienter og pårørende som måtte bli rammet, men dette var så viktig for oss at vi måtte ha en løsning som kunne aksepteres. Det fikk vi ikke  sier forhandler i Parat Thomas Lilloe. Parat-medlemmer ved St Olavs hospital og Sykehuset Sørlandet avd. Arendal tas ut i streik i første omgang. 

– Svært provoserende
Forhandlingsleder i YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen, sier det er svært provoserende at sykehusene nekter noen ansatte den grunnleggende tryggheten som følger med en tjenestepensjonsordning.
– Det innføre pensjon fra første krone koster sykehusene lite, men har en stor betydning for de det gjelder, sier Thorkildsen. 

Skal ramme arbeidsgiver
Sykehusene som rammes av YS Spekters streikeuttak er  Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Sørlandet HF, St. Olavs hospital HF og Helse Bergen HF. 
Streiken rammer blant annet administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport på de berørte sykehusene. 
– Streiken skal i utgangspunktet ramme arbeidsgiver. Vi beklager at en streik i sykehusene dessverre også kan ramme pasienter. Vi forventer at arbeidsgiver bruker adgangen til å søke om dispensasjon, slik at en konflikt ikke går ut over liv og helse, sier Lizzie Ruud Thorkildsen. 

Rammer kvinner, lavtlønte og unge
Deltidsansatte i sykehus med under 20 prosent stilling blir ikke meldt inn i pensjonsordningen. Det betyr at de verken får opptjent alderspensjon eller er dekket av uførepensjon eller etterlattedekning ved død. 
I kommunesektoren har alle ansatte vært sikret pensjonsopptjening fra første krone helt siden 2013. 
YS krever en tilsvarende ordning i sykehusene for å sikre likestilling og likebehandling av de ansatte. 
– Dagens ordning rammer i hovedsak kvinner, lavtlønte og unge arbeidstakere, og er dermed både diskriminerende og urettferdig, sier forhandlingslederne.

Også LO-forbundene Fagforbundet og FO er i streik. De har tatt ut medlemmer ved Oslo Universitetssykehus HF, St. Olavs Hospital HF, Helse Bergen HF og Sørlandet sykehus HF Kristiansand.
Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo