Les

Streik i private barnevern- og omsorgsbedrifter

Parats forhandlingsleder Kjell-Morten Aune. Foto: Helene Husebø
Det er streik i den private barne- og ungdomsverntjenesten og andre virksomheter innen private omsorgs- og velferdstjenester fra lørdag morgen.
Av Vetle Daler Publisert dato 09.01.2021 3:45 redigert 09.01.2021 4:27
Meklingen mellom NHO Service og Handel, Abelia og NHO og Parat for ansatte i den private barne- og ungdomsverntjenesten og andre virksomheter innen privat omsorgs- og velferdstjenester endte i streik fra arbeidstidens begynnelse lørdag morgen. 

Parat har meklet sammen med YS-forbundet Delta og parallelt med Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO).

Parats forhandlingsleder, Kjell Morten Aune, sier til Parat24 at hovedmålet var å få til en større grad likeverdighet i lønns- og arbeidsvilkår mellom offentlige virksomheter innen velferdsområdet og private velferdsaktører.

– Dessverre viste NHO og landsforeningene ikke tilstrekkelig vilje til å komme oss i møte under meklingen. Parat, i likhet med Fagforbundet, hadde dermed ikke annen mulighet enn å bryte meklingen, sier Aune. 

Det er dermed streik fra arbeidstidens begynnelse lørdag 9. januar. De som skal streike er varslet om dette. 

Nærmere informasjon vil bli sendt ut til den enkelte på tariffområdet. 
Våre medlemsblader
Video

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

Velkommen til Luftfarts­konferansen 2020

Gunvald er årets farmasi-medlem

FHI: Koronavaksine er kommunenes ansvar

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo