Les

Streik førte til over 116.000 tapte arbeidsdager i 2021

Det gikk tapt 116.250 arbeidsdager i til sammen tolv streiker i 2021. Sammenlignet med tidligere år med mellomoppgjør, er tallet svært høyt.
Av NTB Publisert dato 20.05.2022 11:00
Streikene involverte til sammen nær 24.000 arbeidstakere – langt flere enn vanlig i forbindelse med et mellomoppgjør, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Gjennomsnittlig antall tapte arbeidsdager per arbeidstaker er imidlertid lavere enn vanlig.

Høyeste antall på 30 år
– Det har ikke tidligere blitt registrert så mange tapte arbeidsdager i et år med mellomoppgjør i de nærmere 30 årene som SSB har tall for, sier seksjonssjef Tonje Køber for arbeidsmarked og lønn.

Fra 2001 til 2019 har det vært mellomoppgjør i ti av årene. I gjennomsnitt for disse ti årene var det 8.400 tapte arbeidsdager fra 600 arbeidstakere i fem konflikter.
2021 var altså et år der alle tre indikatorer for omfanget av arbeidskonflikter var høyere enn normalt, skriver SSB.

Flest streikende i undervisningssektoren
Tre av fjorårets konflikter var i undervisningsnæringa. Disse konfliktene omfatter 90 prosent av de involverte arbeidstakerne. Samlet sto disse konfliktene for 85.000 tapte arbeidsdager, som er 73 prosent av totalen.

SSB påpeker at ikke alle arbeidstakere i disse konfliktene jobber i undervisningsnæringen. SSB har kun tilgang på overordnede tall, og dersom en konflikt dekker flere næringsområder, plasseres konflikten i næringen der flest arbeidstakere er i konflikt.
Koronapandemien gjorde at lønnsforhandlingene i 2020 ble utsatt. Det førte til at tre av streikene i statistikken for 2021 tilhører lønnsoppgjøret for 2020. Om lag 200 arbeidstakere og nær 2.300 arbeidsdager tilhører disse konfliktene.
Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo