Les

Streik avverget i staten

YS Stat-leder Pål N. Arnesen og Parat-leder Unn Kristin Olsen hos Riksmekleren natt til torsdag. Foto: Vetle Daler
Det er enighet i lønnsoppgjøret i staten. – Vi har fått et resultat vi kan leve med, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.
Av Helene Husebø Publisert dato 15.10.2020 6:10 redigert 15.10.2020 11:19
Etter mekling seks timer på overtid kom partene hos Riksmekleren til enighet om ny tariffavtale i staten torsdag morgen. Dermed er streik avverget.
– De statsansatte får et generelt tillegg på linje med det andre grupper har fått, altså i tråd med rammen fra frontfaget på 1,7 prosent, og det er vi tilfreds med, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

I tillegg til et generelt tillegg til alle er det gjort enkelte mindre justeringer i hovedtariffavtalen.
– Staten avviste i utgangspunktet alle våre økonomiske krav, så dette viser at denne meklingen har vært nyttig, sier Arnesen.

Parat er det YS-forbundet som har flest medlemmer i staten. Parat-leder Unn Kristin Olsen er også tilfreds med utfallet av  meklingen.
– Grunnet koronapandemien ønsket Parat i år kun et generelt tillegg og ikke avsetning til lokale forhandlinger, så vi er fornøyd med at det ble resultatet. Videre fikk vi innfridd vårt krav om en fordeling som ivaretar en likelønnsprofil. Vi fikk også utvidet muligheten for boliglån gjennom Statens pensjonskasse fra 2 millioner til 2,3 millioner, så dette er et akseptabelt meklingsresultat, sier hun. 

Lønnstillegget blir gitt med virkning fra 1. oktober.

Fakta:

YS Stat forhandler på vegne av følgende YS-forbund som har medlemmer i staten: AVYO, Befalets Fellesorganisasjon, Delta, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Norsk Tollerforbund, Parat, Skatteetatens Landsforbund, Skolelederforbundet og STAFO. Parat er det YS-forbundet som har flest medlemmer i staten.

Les også: Fremdrift i meklingen
Våre medlemsblader
Video

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

Nyvalgt lederduo i Parat

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten