Streik avverget i staten

Hans-Erik Skjæggerud og Pål N. Arnesen. Foto: Hege Heløe
Det blir ikke streik i staten etter at partene torsdag formiddag ble enige hos Riksmekleren etter mekling 16 timer på overtid. – Vi er meget tilfreds med resultatet, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.
Av Vetle Daler 24.05.2018 16:50
Også LO Stat, Unio og Akademikerne kom til enighet med staten. Dermed blir det ingen streik i forbindelse med årets tariffoppgjør.

– Våre viktigste krav har blitt imøtekommet, og resultatet har et tydelig YS-stempel, sier Arnesen, som gir honnør til meklerne for deres avgjørende bidrag for et vellykket resultat.

Staten og YS Stat er enige om en fordeling av lønnstillegg der 50 prosent gis sentralt og 50 prosent skal fordeles lokalt gjennom forhandlinger i de enkelte etater og virksomheter. 

I praksis vil det si at det gis et generelt lønnstillegg på 5100 kroner til og med lønnstrinn 47, og et tillegg på 1,25 prosent for dem med lønnstrinn 48 og oppover, med virkning fra 1. mai. I tillegg er det avsatt 1,9 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli. 

YS Stat har også fått gjennomslag for å øke pensjonsgrunnlaget for variable lønnstillegg til kr 66 000,-. Det betyr at man tjener opp pensjon på en større andel av tilleggene enn tidligere.

– Vi har dessuten fått økt ubekvemstilleggene, samt fått gjennomslag for en justering av lønnsrammene slik at ansatte på alternativ 1 og 2 flyttes til alternativ 3, noe som medfører en lønnsøkning for disse. Vi har også fått utvidet lønnsrammene, noe som gir våre tillitsvalgte et større mulighetsrom i lokale lønnsforhandlinger, sier Pål N. Arnesen.

Til sammen fyller dette rammen fra frontfaget på 2,8 prosents lønnsøkning i år.

– Fra Parat sin side er vi svært tilfreds med hva vi har oppnådd, sier Parats leder Hans-Erik Skjæggerud.
– Vi har fått et betydelig bedre resultat gjennom megling enn det som lå på bordet fra statens side da forhandlingene ble brutt 28. april, sier Parat-lederen. Han er godt fornøyd med at den lokale avsetningen er såpass stor.
– Dessuten har partene blitt enige om å tilføre ytterligere to lønnsalternativer på topp i alle lønnsrammer. Dette vil gi en betydelig styrking av muligheten for lønnsvekst gjennom lokale forhandlinger. Parat har gode erfaringer med lokale forhandlinger hvor våre dyktige tillitsvalgte gjennom mange lønnsoppgjør har oppnådd gode resultater for medlemmene, sier Skjæggerud.
Aktuelle medlemsblader
Video

Nyheter fra Parat24 i uke 12

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

Lønnsoppgjøret på seks minutter

Nyheter fra Parat24 i uke 10

BI: Kvinners deltakelse i arbeidslivet

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com