Les

Støtter forslag om pensjonslovendring

Har du offentlig tjenestepensjon og er født i årene 1944-1953? Da kommer du dårlig ut hvis du velger å stå lenge i jobb. Parat-advokat og pensjonsekspert Andreas Moen (bildet) deltok torsdag i en stortingshøring om temaet.
Av Vetle Daler 31.01.2019 16:20
Stortinget arrangerte torsdag høring i forbindelse med et forslag fra Senterpartiets Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik og Kjersti Toppe. De foreslår endringer i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser. Ansatte med offentlig tjenestepensjon risikerer nemlig å tape penger på å stå lenge i jobb.

Parat-advokat og pensjonsekspert Andreas Grunde Rabben Moen møtte i høringen på vegne av YS. 
– At forlenget arbeidsinnsats skal føre til at man fratas tjenestepensjon smaker dårlig. Man rammes økonomisk for resten av livet som straff for å stå lenger i arbeid, sa Moen i høringen, som du kan se her.

"Hensikten med forslaget er å rette opp en urett i dagens lovverk for medlemmer i offentlige tjenestepensjonsordninger født i årene 1944-1953 som fortsetter i stillingen eller i en annen jobb i offentlig sektor i en viss periode etter fylte 67 år", skriver forslagsstillerne. Den uretten det vises til, er knyttet til reglene for samordning mellom tjenestepensjon og folketrygd som trådte i kraft fra 2011 og som påfører denne gruppen en urimelig reduksjon i utbetalt tjenestepensjon. Arbeider de lenge nok, vil hele den opptjente tjenestepensjonen gå tapt.
Våre medlemsblader
Video

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo