Les

Stortinget vil ikke forby bemanningsbransjen

Stortinget stemte tirsdag ned et forslag fra Rødt om å forby bemanningsbransjen.
Av Vetle Daler Publisert dato 11.01.2022 17:20 redigert 13.01.2022 9:54
Det var stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson, Seher Aydar, Hege Bae Nyholt, Tobias Drevland Lund og Sofie Marhaug fra Rødt som fremmet forslaget om å forby bemanningsbransjen, fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og skjerpe arbeidstakerbegreper og arbeidsgiveransvaret. Stortingsflertallet var imidlertid ikke enig i forslaget.

Det er ikke første gang et slikt forslag blir nedstemt i Stortinget. Også i 2020 foreslo Rødts Bjørnar Moxness det samme, uten å vinne fram i nasjonalforsamlingen.

Flere av debattantene på Stortingets talerstol tok til orde for at slike spørsmål bør ses i sammenheng med det såkalte Fougner-utvalgets utredning om den norske modellen og fremtidens arbeidsliv.
– I Fougner-utvalget er det mye som er verdt å diskutere, blant annet om en skal utvide arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven. Dette er samtidig altfor viktige spørsmål til at vi bør behandle dem stykkevis og delt, som forslaget fra Rødt legger opp til. De bør behandles under ett når regjeringen komme tilbake med sin oppfølging av utvalgets arbeid, sa Høyres Aleksander Stokkebø.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik var enig.
– Eg er oppteken av at me skal finna gode løysingar på dette området. Difor har departementet hatt fleire møte med partane i arbeidslivet for å belyse konsekvensane av aktuelle tiltak. Dei forslaga vil etter kvart verta sende på høyring som vanleg, sa hun.
Våre medlemsblader
Video

Hvor går norsk politi?

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo