Les

Stortinget sa ja til tvungen lønnsnemnd – Unio vil ta omkamp neste år

Et flertall på Stortinget støtter regjeringens forslag om tvungen lønnsnemnd i Unios streik i kommunene og i Oslo. Kampen er ikke over, sier fagforeningen.
Av NTB-Bibiana Piene Publisert dato 14.06.2021 21:55 redigert 14.06.2021 22:38
Innstillingen fra Stortingets arbeids- og sosialkomite ble klar mandag ettermiddag.

I komiteen var det kun SV som var imot bruken av tvungen lønnsnemnd. Også Rødt og MDG har varslet at de vil stemme imot når saken behandles i Stortinget tirsdag.

Sp: Reelt grunnlag
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) valgte å avslutte Unios kommunestreik fredag 4. juni etter å ha fått varsel om brannfare ved gjenvinningsanlegget Frevar i Fredrikstad. Streiken hadde da vart i to uker.

I Oslo ble streiken avsluttet tre dager senere på grunn av mangel på sykepleiere i hjemmetjenesten i bydel Nordre Aker. Grunnlaget for å avslutte streiken var reelt, mener Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet.
– Det er ikke tvil om at det var fare for liv og helse. Grunnlaget for bruk av tvungen lønnsnemnd var derfor riktig, sier han til NTB.

Ap: Ikke noe valg
Arbeiderpartiets Arild Grande mener Stortinget i realiteten ikke hadde annet valg enn å slutte seg til regjeringens vedtak om tvungen lønnsnemnd.

Han viser til et forslag fra Arbeiderpartiet, som ble nedstemt i fjor, om å innlemme kjernekonvensjonene fra International Labour Organization (ILO) i menneskerettsloven. Det ville gitt organisasjonene mulighet til å prøve vedtaket om tvungen lønnsnemnd for retten.
– Det er retten som burde vært arena for å vurdere regjeringens avgjørelse, ikke Stortinget, sier Grande til NTB.

– Gode argumenter
Blant de streikende var det svært mange lærere og sykepleiere, som mener lønna er for dårlig til å sikre god nok rekruttering til yrkene. Deres krav var en solid økning av reallønna. Nå ligger de an til å ende opp med rundt null i reallønnsøkning.

Selv om Lundteigen sier ja til tvungen lønnsnemnd, støtter han kravet.
– Lærerne og sykepleierne har gode argumenter for sine krav, mener han.

– Kampen er ikke over
Unio er ikke ferdig med kampen, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.
– Vi er lei av å høre at det er vår tur neste gang. Vi må se arbeidsgivere og politikere med en plan for hvordan de skal løse utfordringene vi har snakket om, sier Handal.

Neste år er det hovedoppgjør.
– KS og Oslo kommune må da vise at de tar et reelt arbeidsgiveransvar og sørge for lønnstillegg som bidrar til å rekruttere og beholde flere kompetente folk med høyere utdanning. For å kunne gjøre dette, må også kommuneøkonomien styrkes, sier han.
Våre medlemsblader
Video

Bli med "På innsiden av luftfarten"

Hvem fortjener pris?

Følg regionkonferansen direkte fra Kristiansand

Hva skal du stemme ved stortingsvalget – og hvorfor?

Hvordan blir veien ut av pandemien?

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten