Les

Stortinget debatterer ny kompetansereform

Utdannings- og forskningskomitéen fremla mandag et representantforslag for Stortinget om en ny, bred kompetansereform for arbeidslivet.
Av Helene Husebø 18.06.2019 8:22

Den foreslåtte kompetansereformen er en gjennomgående satsing på langsiktig læring og kompetanseutvikling som er relevant for arbeidsmarked og samfunnsliv, står det i representantforslaget.

Bakgrunnen for forslaget er et norsk arbeidsliv i rask endring. Utdannings- og forskningskomitéen mener investering i kunnskap er særlig viktig for å møte digitaliseringen i alle deler av samfunnet og arbeidslivet. Arbeidstakere kommer stadig oftere til å endre arbeidsoppgaver gjennom yrkeskarrieren, og dette gir et økt behov for oppdatert kompetanse.

Les også: Trusler og muligheter ved digitaliseringen

Innenfor rammen av trepartssamarbeidet mellom arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og staten, vil den eventuelle kompetansereformen ha som mål å:

·         Få flere i arbeid. De som i dag står utenfor arbeidsmarkedet skal få nødvendig kompetansepåfyll eller få støtte til omskolering.

·         Sørge for at flere blir i arbeid, gjennom å gi muligheter til fornying av kompetanse og muligheter til å holde tritt med teknologiendringer og kompetansekrav gjennom hele arbeidslivet.

·         Se bedre resultater i arbeidslivet gjennom å investere i ansattes kompetanse for å få bedre velferdstjenester og nyskaping i næringslivet.

Utdannings- og forskningskomitéen mener det er avgjørende både for vekst og produktivitet at man greier å sikre høy sysselsetting i befolkningen og oppgradere arbeidskraften gjennom kompetansepåfyll.

Forslaget legger til rette for at livslang læring skal legges til rette for alle, og komitéen står sterkt ved at dette er noe det viktigste man kan gjøre for at økt tempo og ny teknologi gir økt velferd og ny vekst, ikke større forskjeller i samfunnet.

Les også: Økt kompetanse i ny reform

Da komitémedlem Jorodd Asphjell (AP) presenterte den foreslåtte reformen for Parats Statskonferanse den 5. juni, vektla han viktigheten av å øke den individuelle spisskompetansen for å sikre et langt arbeidsliv.

– Arbeidskraften er vår største rikdom, og for å sikre fremtidens arbeidsliv er vi nødt til å investere i folk, kompetanse og medarbeidere. Men vi må bygge på det vi er gode på, og forbedre vår egen spisskompetanse for å sikre at vi kan bli lengst mulig i arbeid, sa Asphjell.

Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo