Les

Størst lønnsmobilitet blant de med lavest lønn

Unge som kommer inn i lavlønnsyrker, blir ikke nødvendigvis der Foto: iStock
I rapporten, "Jobbene med lavest lønn" ser Statistikk sentralbyrå på egenskaper ved personer og arbeidsforhold som er knyttet til de laveste 20 prosentene i lønnsfordelingen. Analysen viser blant annet at det er de med lavest lønn som viser størst tendens til å bevege seg opp i lønn over tid.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 12.01.2021 12:45 redigert 12.01.2021 13:08

Skillet mellom de lavest lønnede 20 prosentene av jobber og resterende 80 prosent er en månedslønn på  33 640 kroner i 2019.

Lav lønn – lav alder, kort utdanning og kort tid siden fullført utdanning er kjennetegn ved lønnstakere i de 20 prosent lavest lønnede jobbene.
– Hvert år kommer nye og unge lønnstakere inn i arbeidsmarkedet, og de har selvsagt lavere utdanning og mindre yrkeserfaring enn de fleste eldre. Startpunktet for lønn er i hovedtrekk lavt for veldig mange, men i takt med at lønnstakere får høyere utdanning, herunder også endret lærlingestatus, skifter jobb og får høyere ansiennitet, så blir lønnsplasseringen endret, vanligvis oppover, i løpet av de første årene i arbeid, heter det i SSB-rapporten «Jobbene med lavest lønn.

Fåtall næringer
Øyeblikksbildene hvert år viser at det er omtrent like mange unge blant de 10 prosent lavest lønnede til ethvert tidspunkt, men ikke hva som skjer med dem.
– Vi finner særlig at unge som starter opp i arbeidslivet, dominerer i de laveste lønnsnivåene. Videre finner vi at utdanningsnivået er lavere for personer i jobber med lavere lønn. Jobbene med lavere lønnsnivåer er konsentrert om et fåtall næringer, eksempelvis varehandel, overnatting og servering og personlig tjenesteyting, heter det i rapporten.
Lønnsforskjellene innad i et yrke eller næring er slik at det langt fra er alle som faller under grensen for å være lavtlønnet.

Flere jobber
Av de 2,8 millioner jobbene som er omfattet av lønnsstatistikken, var det 424.000 som var knyttet til lønnstakere med to eller flere jobber. Det gjennomgående trekket ved lønnstakere som har flere jobber, er at de er yngre enn sine kolleger.
Ikke overraskende finner SSB-forskerne at utdanning lønner seg lønnsmessig.
– Det er en klar tendens til at høyere nivå på utdanningen gir større bevegelser i lønnsfordelingen, heter det i rapporten.

 

 
Våre medlemsblader
Video

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

Velkommen til Luftfarts­konferansen 2020

Gunvald er årets farmasi-medlem

FHI: Koronavaksine er kommunenes ansvar

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo