Les

Støre-regjeringen varsler tiltak mot midlertidige ansettelser og unødvendig deltid

Arbeidsgivere vil måtte dokumentere behovet for en deltidsstilling framfor heltid, og muligheten til å ansette midlertidig blir strammet inn.
Av NTB Publisert dato 10.10.2021 23:30
Å styrke heltidskulturen er blant punktene om arbeidsliv i Ap-Sp-regjeringens regjeringsplattform, som FriFagbevegelse har fått tilgang til.

Her varsles det at kommunene og sykehusene skal sikres en økonomi som gir rom for økt grunnbemanning. Den generelle adgangen til å ansette midlertidig i inntil ett år, som Solberg-regjeringen innførte i 2015, skal fjernes.

Dessuten vil Støre-regjeringen "sette i gang et lovarbeid for å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle" og gjeninnføre muligheten for kollektive søksmål for å hindre ulovlig innleie og arbeidslivskriminalitet.

Dermed kan fagforeningen ta opp kampen mot en arbeidsgiver, istedet for enkeltarbeidstakere.
Våre medlemsblader
Video

Flytrafikken øker på Gardermoen

Lærer å støtte kollegaer som sliter

Lederkonferansen 2021 - dag to

Lederkonferansen 2021

Bli med "På innsiden av luftfarten"

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten