Les

Stor økning i antall virksomheter

Det er nær 630 000 aktive virksomheter ved inngangen til 2022, hvorav 206 000 med ansatte. Økningen fra i fjor på 3,8 prosent er betydelig, sammenlignet med perioden etter 2009. Det melder Statistisk Sentralbyrå (SSB). 
Av SSB Publisert dato 06.01.2022 13:50 redigert 06.01.2022 14:42

Den største hovednæringen ved inngangen til 2022 er «varehandel og reparasjon av motorvogner», med 11,6 prosent av virksomhetene og 19,9 prosent av de med ansatte, ifølge nye tall fra statistikken  Virksomheter fra SSB.

Størst økning er det innen «transport og lagring», med 9,9 prosent flere virksomheter enn året før, noe som kan henge sammen med økt netthandel under koronapandemien. Også innen næringene «informasjon og kommunikasjon» og «omsetning og drift av fast eiendom» økte tallet på virksomheter kraftig med 7,0 prosent.

Virksomheter med uoppgitt næring har økt kraftig under pandemien, og utgjør nå 2,7 prosent av virksomhetene. Økt arbeidsmengde, ugunstige arbeidsforhold ved hjemmekontor og økt fravær for de som rapporterer og registrerer nye virksomheter er mulige årsaker. De aller fleste virksomhetene vil bli tildelt næring senere, men dette fanges ikke opp i virksomhetsstatistikken.

Viken er det fylket med flest registrerte virksomheter, fulgt av Oslo. Totalt er det registrert nær 139 000 aktive virksomheter i Viken ved inngangen til 2022, mens Oslo passerte 100 000 for første gang. Disse to fylkene økte også mest i antall aktive virksomheter, henholdsvis 4,7 og 5,2 prosent. Det var økning i alle fylker, men altså mest i hovedstadsregionen.

Våre medlemsblader
Video

Hvor går norsk politi?

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo