Les

Stor fare for apotekstreik fra midnatt

Det pågår mekling mellom Farmasiforbundet i Parat og arbeidsgiverorganisasjonen Virke, med frist midnatt. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil 500 apotekteknikere i Boots og Apotek 1 være i streik fra fredag morgen. 

Av Trygve Bergsland Publisert dato 08.09.2022 18:25 redigert 08.09.2022 18:46
Forbundsleder i Farmasiforbundet, Bodil Røkke, uttrykte før mekling håp om en løsning, men er forberedt på streik.

Forhandlingene mellom partene ble brutt 11. juni i år og problemet er ifølge Farmasiforbundet at arbeidsgiverorganisasjonen Virke ikke vil følge opp enigheten som ble oppnådd mellom partene i 2020. Den gang ble man enige om at det i oppgjøret for 2022 skulle innføres 37,5 timers uke og innføre lovlig praktisering av ulempekompensasjon. I tillegg skulle apotekteknikerne få lønnstillegg i overenstemmelse med resultatet fra frontfaget.

Apotekteknikerne er en lavtlønnet gruppe som i all hovedsak består av kvinner. Gjennomsnittslønnen ligger under sammenlignbare grupper, og apotekteknikerne har i tillegg hatt en svakere lønnsutvikling enn andre arbeidstakere i Norge fra 2016 og frem til i dag.
Våre medlemsblader
Video

Parats reaksjoner på statsbudsjettet

Parats regionkonferanse øst 2022

Forsvaret er avhengig av tillitsbasert ledelse

Lederkonferansen 2022: Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

Lederkonferansen 2022: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo