Les

Stopp vold mot kvinner

Covid-19 pandemien har ført til at alle bruker mer tid hjemme, hvilket igjen har ført til at også statistikken for vold i hjemmet har øktFoto: iStock
35 prosent av alle kvinner vil i løpet av livet oppleve vold. Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold hjemmet ikke er forbudt.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 25.11.2020 9:45 redigert 25.11.2020 10:12

Den 25. november er FNs internasjonale dag for bekjempelse av vold mot kvinner. Denne dagen rettes søkelys mot vold mot kvinner som globalt problem, og noe som finner sted i alle samfunn og kulturer. Vold mot kvinner er aldri en privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og bremser utviklingen av alle samfunn.

Fakta om vold mot kvinner
- 35 prosent av alle kvinner i verden vil oppleve vold. I noen områder gjelder det imidlertid så mange som 7 av 10 kvinner.
- Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt
- Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år
- 650 millioner av dagens kvinner ble giftet bort før de fylte 18 år
- Minst 200 millioner av dagens kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse
- 72 prosent av alle som blir utsatt for menneskehandel, er jenter eller kvinner. 3/4 av disse blir seksuelt misbrukt.
Kilde UN Women

Norge: 150 000 personer opplever vold i nære relasjoner
Vold og overgrep mot kvinner er et alvorlig og vedvarende samfunnsproblem i Norge. I følge Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) opplever 150 000 personer i Norge vold i nære relasjoner hvert år. Antallet anmeldte voldtekter med fornærmede under 14 år fortsetter å øke, og drapsstatistikken viser at hele 25 prosent av drap begått i Norge er partnerdrap. I tillegg viser undersøkelser at samiske kvinner rapporterer om mer vold enn kvinner i majoritetsbefolkningen for øvrig.
NIM har som hovedoppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig. Styret velges av Stortinget for en periode på fire år. Styret skal ha fem medlemmer. Medlemmene skal representere forskjellige fagfelt, herunder juridisk kompetanse om menneskerettigheter og virksomhetsstyring. Ett av medlemmene skal ha særskilt kunnskap om samiske spørsmål.

Likestilling sentralt i FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål 5, som handler om likestilling mellom kjønnene, jobber for å avskaffe alle former for vold mot jenter og kvinner innen 2030. Dette gjelder både i offentlig og privat sfære, og omfatter menneskehandel, utnytting og seksuell vold.
UN Women jobber for kvinners rettigheter og likestilling. Organisasjonen skal være en forkjemper for kvinner og jenter, og gi dem en tydelig stemme på globalt, regionalt og lokalt nivå, basert på visjonene om likestilling i FN-pakten. Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) representerer UN Women i Norge.

Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner 2020
Den 25.november i år starter en seksten dager lang kampanje mot kjønnsbasert vold. Kampanjen er særlig aktuell i år da covid-19 pandemien har ført til at alle bruker mer tid hjemme, hvilket igjen har ført til at også statistikken for vold i hjemmet har økt.  Statistikk over vold i hjemmet fra UN Women

Kampanjen UNiTE to end violence against women  ble lansert i 2008 og skal øke folks kunnskap om vold mot kvinner og samle politisk vilje og ressurser til å gjøre noe med problemet. Fra 25. november og 16 dager framover skaper kampanjen oppmerksomhet om hvor viktig det er med finansiering til tiltak mot vold mot kvinner. Det mangler store pengesummer for å kunne gjennomføre de nødvendige tiltakene for å stoppe denne volden. Kampanjen ender på menneskerettighetsdagen den 10.desember. Dette er for å understreke at vold mot kvinner fremdeles er en av de største utfordringene innenfor arbeidet med menneskerettigheter.

 

 
Våre medlemsblader
Video

NPL: Foreslår langtidsplaner i politiet

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

Velkommen til Luftfarts­konferansen 2020

Gunvald er årets farmasi-medlem

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo