Les

Sterk lønnsvekst i fjor

Fra september 2018 til samme periode i 2019 økte månedslønnen for lønnstakere i Norge med 3,7 prosent. Det er den høyeste lønnsveksten på flere år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
Av NTB 06.02.2020 10:53
Gjennomsnittlig månedslønn for arbeidstakere som jobbet heltid var på rundt 47 300 kroner i september i fjor, noe som er en vekst på i underkant av 1700 kroner, eller 3,7 prosent, fra september året før.

Bergverksdrift og utvinning, der olje- og gassutvinning inngår, er hovednæringen med det høyeste lønnsnivået i Norge, med en gjennomsnittlig månedslønn på 74 600 kroner. Næringen hadde også den sterkeste veksten i antall jobber med en økning på 6,6 prosent.

Det var derimot i elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning lønnsnivået vokste mest med hele 4,8 prosent.

I offentlig sektor var det statsforvaltningen som hadde det høyeste lønnsnivået, der en gjennomsnittlig månedslønn var i underkant av 51 300 kroner i september 2019. Kommuneforvaltningen hadde den sterkeste lønnsveksten i offentlig sektor med 4,1 prosent og en gjennomsnittslønn på 43 300 kroner.

Rogaland er for andre år på rad fylket med den høyeste lønnsveksten, med en økning på 4 prosent. Gjennomsnittslønnen i fylket lå på 50 200 kroner i fjor. Oslo hadde det høyeste lønnsnivået blant fylkene, med en gjennomsnittlig månedslønn på omtrent 53 400 kroner.
Våre medlemsblader
Video

Krise i luftfarten

Lederkonferanse: Innsyn i epost og GDPR i ledersammenheng

Meklingsstart i staten

Streik i vaktbransjen

Parats lederkonferanse

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo