Les

Statsråden: Dette vil regjeringen med offentlig sektor

Statsråd Monica Mæland på YS-Stat sin årskonferanse. Foto: Arve Sigmundstad
Statsråd Monica Mæland slo an en gemyttlig tone da hun onsdag holdt innledning på YS-Stat sin årskonferanse under overskriften «5 år ved makta. Hva vil regjeringen med offentlig sektor».

Av Arve Sigmundstad 16.01.2019 12:27

Alt går så meget bedre
Regjeringen Solberg tiltrådte høsten 2013, og la frem sitt første ordinære statsbudsjett høsten 2014.

Statsråd Monica Mæland sier at den gang slo regjeringen fast at selv om Norge går godt, er det noen skyer i horisonten. Oljeprisen var en periode i fritt fall, og var i 2016 nede i under 30 dollar fatet.
– Norge ble selvsagt hardt rammet. Det var dramatisk for de som mistet jobben. For lokalsamfunn som mistet arbeidsplasser. For deler av landet som fikk en bråstopp i sin klart viktigste næring, sier hun.

Mæland sier at som samfunn klarte vi oss godt gjennom nedturen.Tiltakspakker bremset nedgangen. Både oljeprisen av trendene har snudd.
– Nå har vi hatt oppgang en stund, men det er skyer i horisonten. De ser bare litt annerledes ut enn de gjorde for fire år siden, sier hun.

Trepartssamarbeidet
Statsråden sier at det er viktig å slå det fast, igjen og igjen.
– Vi har et konstruktivt samarbeid i Norge. Alle hovedsammenslutningene og staten samarbeider godt, sier hun.

Mæland sier dette er viktigere enn mange tenker på i hverdagen.
– Trepartssamarbeidet legger til rette for et organisert arbeidsliv. Det bidrar til at Norge har en lavere arbeidsledighet enn de aller fleste andre land. Det sikrer en felles forståelse av situasjonen. Gjennom samarbeidet har Norge skapt et av verdens mest moderne og omstillingsdyktige arbeidsmarkeder, sier hun.

Les også: Tillit som vår viktigste ressurs

Statsråd Mæland sier regjeringen vil fortsette med det beste i den norske modellen.
– Ja, jeg vil si det slik: For Norge er det en konkurransefordel at vi har et likestilt og inkluderende arbeidsliv – med en høy organisasjonsgrad, sier hun.

Les også: Forbrukertilsynet flyttes til Grenland

Økt fokus på innovasjon
Mæland sier regjeringen har varslet at arbeidet med innovasjon i offentlig sektor må forsterkes.
–  Innovasjon handler om å løse oppgaver smartere. Det handler om mer enn digitalisering. Vi har behov for en offentlig sektor som setter brukeren i sentrum, som er effektiv og har høy tillit i befolkningen, sier hun.

Hun sier at utviklingen også gir oss noen utfordringer.
– Mange arbeidsoppgaver vil automatiseres, robotiseres og utføres på nye måter. Det vil naturligvis også ha konsekvenser for staten. Det vet jeg at YS er opptatt av., det var nettopp YS som foreslo å nedsette en arbeidsgruppe med dette som tema. Gruppen skal se på behov for tiltak i staten. Det var et godt forslag, sier Mæland.

Stå lenger i jobb, og oppdater kompetansen
Statsråden sier at den omstillingen vi står overfor nå, er noe nytt. Både på grunn av omfanget, men ikke minst fordi endringene skjer veldig fort.
– Vi må være forberedt på å stå lenger i arbeid i årene som kommer. Vi må ha et arbeidsliv der ingen "går ut på dato". Vi må spørre oss om vi har lagt til rette for at den enkelte, og samfunnet, investerer nok i kompetanse og utdanning, sier hun.  

Mæland sier regjeringen vil møte utfordringene med en bred satsing på kompetanse fremover.
– Sammen med partene i arbeidslivet, har vi utformet en nasjonal kompetanse-strategi for 2017-2020, slik OECD har anbefalt. Målet med denne er å bidra til at vi sammen har en kompetanse som gjør Norge rustet på en rekke områder, sier hun.

Statsråden sier det handler om et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, så få som mulig må stå utenfor arbeidslivet.

– Vi vet for lite om hva slags kompetanse hver av oss trenger på sikt. For å lykkes må vi sørge for at vi lærer hele arbeidslivet. Både fordi kompetanse er ferskvare, fordi jobbene blir mer komplekse, og fordi kravene i arbeidslivet øker, sier hun.

Hun sier at antallet jobber som krever høyere utdanning øker.
– Men det vil fortsatt være stort behov for folk med videregående fagutdanning. Enkle og rutinemessige oppgaver blir automatisert. De oppgavene som blir igjen, og de nye som skapes, krever en ny type kompetanse, sier Mæland.

Et bærekraftig velferdssamfunn
Mæland sier at en av de store utfordringer i arbeidet med å sikre et bærekraftig velferdssamfunn er å få flere inn i arbeidslivet.

– For å lykkes har regjeringen invitert arbeidsgiverne med på en inkluderingsdugnad. Vi trenger dem med på laget. Men vi klarer ikke dette uten at dde tillitsvalgte deltar i dugnaden. Deres innsats har stor betydning for hvordan man lykkes med inkludering i den enkelte virksomhet, sier hun.

Regjeringens mål med offentlig sektor
Statsråden sier at regjeringens målsetting med offentlig sektor er å omstille norsk økonomi, slik at ressursene brukes mer effektivt.
– Vi vil forenkle forvaltningen. Vi vil ha nytenkning, innovasjon og utvikle mer effektive arbeidsformer. Offentlig sektor har et overordnet oppdrag, en felles målsetting. Nemlig å levere de tjenestene som Norges befolkning har krav på og bruk for, sier Mæland.

Våre medlemsblader
Video

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo